Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

0.5MM Top Contact

SL kho: 1
Cổng FPC 50P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
4.200 VNĐ
10 4.150 VNĐ
50 4.100 VNĐ
200 4.050 VNĐ
500 Liên hệ
50 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 40P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
10 3.950 VNĐ
50 3.900 VNĐ
200 3.850 VNĐ
500 Liên hệ
40 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 34P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
3.600 VNĐ
10 3.550 VNĐ
50 3.500 VNĐ
200 3.450 VNĐ
500 Liên hệ
34 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 30P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
3.500 VNĐ
10 3.450 VNĐ
50 3.400 VNĐ
200 3.350 VNĐ
500 Liên hệ
30 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 28P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
3.400 VNĐ
10 3.350 VNĐ
50 3.300 VNĐ
200 3.250 VNĐ
500 Liên hệ
28 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 20P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
3.200 VNĐ
10 3.150 VNĐ
50 3.100 VNĐ
200 3.050 VNĐ
500 Liên hệ
20 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 14P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
2.900 VNĐ
10 2.850 VNĐ
50 2.800 VNĐ
200 2.750 VNĐ
500 Liên hệ
14 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 12P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
2.800 VNĐ
10 2.750 VNĐ
50 2.700 VNĐ
200 2.650 VNĐ
500 Liên hệ
12 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 8P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
8 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 6P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
2.400 VNĐ
10 2.350 VNĐ
50 2.300 VNĐ
200 2.250 VNĐ
500 Liên hệ
6 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 24P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
3.300 VNĐ
10 3.250 VNĐ
50 3.200 VNĐ
200 3.150 VNĐ
500 Liên hệ
24 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact