Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

AVR

Hết hàng
ATMEGA16A-AU
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
ATMEGA16A-AU dán
Hết hàng
ATMEGA 48PA-AU
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
ATMEGA48PA-AU
SL kho: 1
ATMEGA128A-AU
SL Đơn giá
1
65.000 VNĐ
10 65.000 VNĐ
50 64.000 VNĐ
200 63.000 VNĐ
500 Liên hệ
IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP
Hết hàng
ATmega8535-16AU
SL Đơn giá
1
45.000 VNĐ
10 43.000 VNĐ
20 40.000 VNĐ
50 38.000 VNĐ
100 Liên hệ
ATmega8535-16AU,MCU 8BIT 8KB FLASH TQFP44 , Bán theo con.
Hết hàng
ATmega8515-16PU
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
10 115.000 VNĐ
20 110.000 VNĐ
50 105.000 VNĐ
100 Liên hệ
ATmega8515-16PU,MCU 8BIT 8KB FLASH DIP40, Bán theo con.
Hết hàng
ATmega32A-AU
SL Đơn giá
1
50.000 VNĐ
10 48.000 VNĐ
20 45.000 VNĐ
50 43.000 VNĐ
100 Liên hệ
ATmega32A-AU, MCU AVR 32K FLASH 16MHz TQFP-44, Bán theo con.
Hết hàng
ATmega162-16AU
SL Đơn giá
1
80.000 VNĐ
10 75.000 VNĐ
20 70.000 VNĐ
50 65.000 VNĐ
100 Liên hệ
ATmega162-16AU, MCU 8BIT 16KB FLASH TQFP44 , Bán theo con.
Hết hàng
ATmega16A-PU
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 48.000 VNĐ
50 46.000 VNĐ
200 44.500 VNĐ
500 43.000 VNĐ
ATmega16A-PU, MCU 8BIT 16KB FLASH DIP40, Bán theo con
Hết hàng
ATmega8A-AU
SL Đơn giá
1
25.000 VNĐ
10 24.000 VNĐ
20 23.000 VNĐ
50 22.000 VNĐ
100 Liên hệ
ATmega8A-AU, MCU 8BIT 8KB FLASH TQFP32 , Bán theo con.
Hết hàng
ATmega328P-PU
SL Đơn giá
1
60.000 VNĐ
10 58.000 VNĐ
20 55.000 VNĐ
50 52.000 VNĐ
100 Liên hệ
ATmega328P-PU, MCU AVR 32K FLASH 28-PDIP, Bán theo con.
Hết hàng
ATmega168PA-AU
SL Đơn giá
1
45.000 VNĐ
10 43.000 VNĐ
20 40.000 VNĐ
50 38.000 VNĐ
100 Liên hệ
ATmega168PA-AU, MCU 8BIT 16KB FLASH TQFP32, Bán theo con.
Hết hàng
AT90USB162-16MU
SL Đơn giá
1
85.000 VNĐ
10 80.000 VNĐ
20 75.000 VNĐ
50 70.000 VNĐ
100 Liên hệ
AT90USB162-16MU, MCU AVR USB 16K FLASH QFN-32, Bán theo con.
Hết hàng
AT90USB162-16AU
SL Đơn giá
1
70.000 VNĐ
10 68.000 VNĐ
20 66.000 VNĐ
50 64.000 VNĐ
100 Liên hệ
AT90USB162-16AU, MCU AVR USB 16K FLASH, Bán theo con.
Hết hàng
ATMEGA32U4-AU
SL Đơn giá
1
100.000 VNĐ
10 98.000 VNĐ
20 96.000 VNĐ
50 94.000 VNĐ
100 Liên hệ
ATMEGA32U4-AU, MCU AVR 32K FLASH 16MHZ 44-TQFP, Bán theo con.
Hết hàng
ATMEGA16U2-MU
SL Đơn giá
1
75.000 VNĐ
10 72.000 VNĐ
20 70.000 VNĐ
50 68.000 VNĐ
100 Liên hệ
ATMEGA16U2-MU,MCU AVR 16K FLASH USB 32VQFN , Bán theo con.
Hết hàng
ATMEGA2560-16AU
SL Đơn giá
1
125.000 VNĐ
10 123.000 VNĐ
20 120.000 VNĐ
50 115.000 VNĐ
100 Liên hệ
ATMEGA2560-16AU, MCU 8BIT 256KB FLASH TQFP-100, Bán Theo con.