Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Buzzer & Speaker

Hết hàng
Loa 8R 5W
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Hết hàng
Wire Siren (Loa-Còi-Speaker)
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Indoor Wire Siren
Hết hàng
TMB09A05
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
TMB09A05 9x5mm
Hết hàng
TMB09A03
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
TMB09A03
Hết hàng
Còi báo động 1000HZ
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Còi báo động 1000HZ
Hết hàng
Còi chíp TMB12A05 12V 12x9.5mm
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Còi chíp TMB12A05 12V 12x9.5mm
Hết hàng
Còi chíp TMB12A05 3V 12x9.5mm
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Còi chíp TMB12A05 3V 12x9.5mm
Hết hàng
Còi chíp TMB12A05 5V 8x8.5mm
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Còi chíp TMB12A05 5V 8x8.5mm
Hết hàng
Còi chíp TMB12A05 5V 11x9.5mm
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Còi chíp TMB12A05 5V 11x9.5mm
SL kho: 2000
Buzzer 3.3V
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
10 3.800 VNĐ
50 3.500 VNĐ
100 3.000 VNĐ
500 Liên hệ
Hết hàng
Loa Elip 8R/5W 35x58x20 MM
SL Đơn giá
1
30.000 VNĐ
10 29.000 VNĐ
20 28.000 VNĐ
50 27.000 VNĐ
100 Liên hệ
Loa Elip 8R/5W 35x58x20 MM, Bán theo con.
SL kho: 2000
TMB12A05 5v 12x9.5mm
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
10 3.800 VNĐ
50 3.500 VNĐ
100 3.000 VNĐ
500 Liên hệ
Còi, TMB12A05,5v 2.3kHZ 90dB 12x9.5mm, Bán theo con.
Hết hàng
Loa 8R5W 30x70mm
SL Đơn giá
1
35.000 VNĐ
10 33.000 VNĐ
50 30.000 VNĐ
100 27.000 VNĐ
500 Liên hệ
Loa 8R/ 5W, Size: 30x70mm, Bán theo con.