Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Cable

Hết hàng
Dây IDE20 2.54mm (1M)
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Dây IDE20 2.54mm (1M)
Hết hàng
Jack nút bấm thang máy
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SL kho: 1
Dây trắng 8P XH2.54MM dài 20CM
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
10 3.950 VNĐ
50 3.900 VNĐ
200 3.850 VNĐ
500 Liên hệ
Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
SL kho: 1
Dây trắng 6P XH2.54MM dài 20CM
SL Đơn giá
1
3.300 VNĐ
10 3.250 VNĐ
50 3.200 VNĐ
200 3.150 VNĐ
500 Liên hệ
Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
SL kho: 1
Dây trắng 5P XH2.54MM dài 20CM
SL Đơn giá
1
2.800 VNĐ
10 2.750 VNĐ
50 2.700 VNĐ
200 2.650 VNĐ
500 Liên hệ
Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
SL kho: 1
Dây trắng 4P XH2.54MM dài 20CM
SL Đơn giá
1
2.300 VNĐ
10 2.250 VNĐ
50 2.200 VNĐ
200 2.150 VNĐ
500 Liên hệ
Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
SL kho: 1
Dây trắng 3P XH2.54MM dài 20CM
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.750 VNĐ
50 1.700 VNĐ
200 1.650 VNĐ
500 Liên hệ
Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
SL kho: 1
Dây trắng 2P XH2.54MM dài 20CM
SL Đơn giá
1
1.250 VNĐ
10 1.200 VNĐ
50 1.150 VNĐ
200 1.100 VNĐ
500 Liên hệ
Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
Hết hàng
Cáp USB TypeA ,TypeB dài 1.5M
SL Đơn giá
1
20.000 VNĐ
10 19.500 VNĐ
50 19.000 VNĐ
100 18.500 VNĐ
500 Liên hệ
Cáp USB, TypeA Đực Nối TypeB Dài 1.5M, 2.0 USB AM-BM, Bán theo con
Hết hàng
Cáp USB TypeA ,TypeB dài 30cm
SL Đơn giá
1
10.000 VNĐ
5 9.500 VNĐ
10 9.000 VNĐ
20 8.500 VNĐ
50 Liên hệ
Cáp USB,  TypeA Đực Nối TypeB Dài 30cm, 2.0 USB AM-BM, Bán theo dây.