Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Clock & Timing IC

Hết hàng
PCF8583P
SL Đơn giá
1
15.000 VNĐ
10 14.000 VNĐ
20 13.000 VNĐ
50 12.000 VNĐ
100 Liên hệ
PCF8583P, RTC Clock DIP-8, Bán theo con.
Hết hàng
DS12C887(Loại 2)
SL Đơn giá
1
48.000 VNĐ
10 45.000 VNĐ
20 43.000 VNĐ
50 40.000 VNĐ
100 Liên hệ
DS12C887  Real Time Clock DIP-24, Bán theo con.
Hết hàng
DS1302 (Loại 2)
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
10 3.800 VNĐ
20 3.600 VNĐ
50 3.400 VNĐ
100 Liên hệ
DS1302,  Real Time Clock DIP-8, Bán theo con.
Hết hàng
DS1307 (Loại 2)
SL Đơn giá
1
5.500 VNĐ
10 5.200 VNĐ
20 5.000 VNĐ
50 4.800 VNĐ
100 Liên hệ
DS1307,  Real Time Clock DIP-8, Bán theo con.
Hết hàng
DS1302Z (Loại 2)
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
10 3.800 VNĐ
20 3.600 VNĐ
50 3.400 VNĐ
100 Liên hệ
DS1302 ,RTC Clock ,  Trickle-Charge Timekeeping Chip, Bán theo con.
Hết hàng
DS1302Z
SL Đơn giá
1
26.000 VNĐ
10 25.000 VNĐ
20 24.000 VNĐ
50 23.000 VNĐ
100 Liên hệ
DS1302 , Trickle-Charge Timekeeping Chip