Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Cuộn cảm 0603

Hết hàng
L0603 10uH (Cuộn cảm 0603 10uH)
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
L0603 10uH ,Cuộn cảm 0603 10uH
Hết hàng
Cuộn cảm 4.7uh SMD0603
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 4.7uh SMD0603
Hết hàng
Cuộn Cảm 0603 39nH
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm 0603 39nH
Hết hàng
Cuộn Cảm 0603 47nH
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm 0603 47nH
Hết hàng
Cuộn cảm 3.9nH 0603
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 3.9nH 0603
Hết hàng
Cuộn cảm 15nH 0603
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 15nH 0603
Hết hàng
Cuộn cảm 3.9uH 0603
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 3.9uH 0603
SL kho: 4000
Cuộn cảm 0603 2.4nH
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SL kho: 6000
L0603 3.9uH
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
200 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 3.9uH SMD 0603 10%, 4000pcs/reel, Bán theo con.
SL kho: 6000
L0603 10uH
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
200 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 10uH SMD 0603 10%, 4000pcs/reel, Bán theo con.
SL kho: 6000
L0603 15nH
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
200 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 15nH SMD 0603 10%, 4000pcs/reel, Bán theo con.