Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Cuộn Cảm 0630

Hết hàng
Cuộn cảm 2.4nH 0603
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 0603
Hết hàng
Cuộn Cảm 0630 680uH
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm 0630 680uH  Size: 6.6x7.3x3.0 SM, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 0630 470uH
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm 0630 470uH Size: 6.6x7.3x3.0 SMD, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 0630 330uH
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 0630, 330uH,  Size: 6.6x7.3x3.0 SMD, Bán theo con
Hết hàng
Cuộn Cảm 0630 220uH
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm 0630 220uH  Size: 6.6x7.3x3.0 SMD, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 0630 150uH
SL Đơn giá
1
25.000 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm 0630 150uH  Size: 6.6x7.3x3.0 SMD, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 0630 100uH
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
200 1.900 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm 0630 100uH  Size: 6.6x7.3x3.0 SMD, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 0630 68uH
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 0630, 68uH,  Size: 6.6x7.3x3.0 SMD, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 0630 47uH
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 0630 47uH  Sze: 6.6x7.3x3.0 SMD, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 0630 33uH
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 0630, 33uH,  SMD 6.6x7.3x3.0, Bán theo con
Hết hàng
Cuộn Cảm 0630 22uH
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 0630 22uH SMD 6.6x7.3x3.0, Bán theo con
Hết hàng
Cuộn cảm 0630 15uH
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 0630 15uH SMD 6.6x7.3x3.0, Bán theo con
Hết hàng
Cuộn Cảm 0630 10uH
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 0630 10uH SMD 6.6x7.3x3.0, Bán theo con
Hết hàng
Cuộn Cảm 0630 6.8uH
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 0630 6.8uH SMD 6.6x7.3x3.0, Bán theo con
Hết hàng
Cuộn Cảm 0630 4.7uH
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 0630 4.7uH SMD 6.6x7.3x3.0, Bán theo con
Hết hàng
Cuộn Cảm 0630 3.3uH
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 0630 3.3uH SMD 6.6x7.3x3.0, Bán theo con
Hết hàng
Cuộn Cảm 0630 2.2uH
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 0630 2.2uH SMD 6.6x7.3x3.0, Bán theo con
Hết hàng
Cuộn Cảm 0630 1uH
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 0630 1uH SMD 6.6x7.3x3.0, Bán theo con