Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Cuộn Cảm 4D28 SMD

Hết hàng
Cuộn Cảm 4D28 470uH 20%
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
470uH 20% 0.79A SMD Power Inductor 4.7x4.7x3mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 4D28 680uH 20%
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
680uH 20% 0.69A SMD Power Inductor 4.7x4.7x3mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 4D28 150uH 20%
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
150uH 20% 1.42A SMD Power Inductor 4.7x4.7x3mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 4D28 33uH 20%
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
33uH 20% 3A SMD Power Inductor 4.7x4.7x3 mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm 4D28 47uH 20%
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
47uH 20% 1A SMD Power Inductor 4.7x4.7x3 mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm 4D28 22uH 20%
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
22uH 20% 1A SMD Power Inductor 4.7x4.7x3 mm, Bán theo con.