Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Cuộn Cảm Cắm 0810

Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 10mH 0810
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm  10mH/1.5A  8.0x10mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 4.7mH 0810
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm  4.7mH/1.5A  8.0x10mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 3.3mH 0810
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm  3.3mH/1.5A  8.0x10mm, Bán theo theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 2.2mH 0810
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm  2.2mH/1.5A  8.0x10mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 1mH 0810
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm  1mH/1.5A  8.0x10mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 470uH 0810
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm  470uH/1.5A  8.0x10mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 330uH 0810
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm  330uH/1.5A  8.0x10mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 220uH 0810
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm  220uH/1.5A  8.0x10mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 100uH 0810
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm  100uH/1.5A  8.0x10mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 68uH 0810
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm  68uH/1.5A  8.0x10mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 47uH 0810
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm  47uH/1.5A  8.0x10mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 33uH 0810
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm  33uH/1.5A  8.0x10mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 22uH 0810
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm  22uH/1.5A  8.0x10mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 10uH 0810
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm  10uH/1.5A  8.0x10mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 3.3uH 0810
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm  3.3uH/1.5A  8.0x10mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 1uH 0810
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.500 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm  1uH/1.5A  8.0x10mm, Bán theo con.