Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Cuộn Cảm Cắm 0912

Hết hàng
Cuộn cảm 330UH 3A 9*12 DIP
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 330UH 3A 9*12 DIP
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 2.2uH 0912
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
10 1.400 VNĐ
50 1.300 VNĐ
100 1.200 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm ,2.2uH, 3A 9.0x12mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 3.3uH 0912
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
10 1.400 VNĐ
50 1.300 VNĐ
100 1.200 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm ,3.3uH, 3A 9.0x12mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 4.7uH 0912
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
10 1.400 VNĐ
50 1.300 VNĐ
100 1.200 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm ,4.7uH, 3A 9.0x12mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 6.8uH 0912
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
10 1.400 VNĐ
50 1.300 VNĐ
100 1.200 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm ,6.8uH, 3A 9.0x12mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 10uH 0912
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
10 1.400 VNĐ
50 1.300 VNĐ
100 1.200 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm 10uH, 3A 9.0x12mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 22uH 0912
SL Đơn giá
1
1.600 VNĐ
10 1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm ,22uH 3A 9.0x12mm, Bán theo con
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 33uH 0912
SL Đơn giá
1
1.600 VNĐ
10 1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm 33uH, 3A 9.0x12mm, Bán theo con
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 47uH 0912
SL Đơn giá
1
1.600 VNĐ
10 1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm  47uH, 3A 9.0x12mm, Bán theo con
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 68uH 0912
SL Đơn giá
1
1.600 VNĐ
10 1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm 68uH 3A , 9.0x12mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 100uH 0912
SL Đơn giá
1
1.600 VNĐ
10 1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm 100uH, 3A 9.0x12mm, Bán theo con
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 150uH 0912
SL Đơn giá
1
1.600 VNĐ
10 1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
200 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm ,150uH 3A   9.0x12mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 220uH 0912
SL Đơn giá
1
1.600 VNĐ
10 1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm ,220uH, 3A 9.0x12mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm cắm 330uH 0912
SL Đơn giá
1
1.600 VNĐ
10 1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm 330uH/3A 9.0x12mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 470uH 0912
SL Đơn giá
1
1.700 VNĐ
10 1.600 VNĐ
50 1.500 VNĐ
100 1.400 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm ,470uH, 3A 9.0x12mm, Bán theo con
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 1mH 0912
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm ,1mH, 3A 9.0x12mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 2.2mH 0912
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm ,2.2mH, 3A 9.0x12mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 3.3mH 0912
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm ,3.3mH, 3A 9.0x12mm, Bán theo con
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 4.7mH 0912
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm 4.7mH 3A,  9.0x12mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm Cắm 10mH 0912
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn Cảm Cắm 10mH/3A 9.0x12mm, Bán theo con.