Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Cuộn Cảm CD104 SMD

Hết hàng
Cuộn Cảm 470uH CD104
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.300 VNĐ
500 Liên hệ
470uH(471)  SMD 10x10x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 330uH CD104
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.300 VNĐ
500 Liên hệ
330uH(331)  SMD 10x10x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 220uH CD104
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.300 VNĐ
500 Liên hệ
220uH(221)  SMD 10x10x4mm inductor, Bán theo con
Hết hàng
Cuộn Cảm 100uH CD104
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.300 VNĐ
500 Liên hệ
100uH(101)  SMD 10x10x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 68uH CD104
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.300 VNĐ
500 Liên hệ
68uH(680)  SMD 10x10x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 33uH CD104
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.300 VNĐ
500 Liên hệ
33uH(330)  SMD 10x10x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 47uH CD104
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.300 VNĐ
500 Liên hệ
47uH(470)  SMD 10x10x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 22uH CD104
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.300 VNĐ
500 Liên hệ
22uH(220)  SMD 10x10x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 10uH CD104
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.300 VNĐ
500 Liên hệ
10uH(100)  SMD 10x10x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 6.8uH CD104
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 48.000 VNĐ
50 46.000 VNĐ
200 44.500 VNĐ
500 43.000 VNĐ
6.8uH(6R8)  SMD 10x10x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 4.7uH CD104
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.300 VNĐ
500 Liên hệ
4.7uH(4R7)  SMD 10x10x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 2.2uH CD104
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.300 VNĐ
500 Liên hệ
2.2uH(2R2)  SMD 10x10x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 3.3uH CD104
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.300 VNĐ
500 Liên hệ
3.3uH(3R3)  SMD 10x10x4mm inductor, Bán theo con.