Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Cuộn Cảm CD127 SMD

Hết hàng
Cuộn cảm 33uH 12x12x8
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Hết hàng
Cuộn cảm CD127 220uH
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Cuộn cảm CD127 220uH
Hết hàng
Cuộn cảm CD127 330uH
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Cuộn cảm CD127 330uH
Hết hàng
Cuộn cảm CD127 33uH
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Cuộn cảm CD127 33uH
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 470uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
470uH/3A SMD 12x12x8mm inductor
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 330uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
330uH/3A SMD 12x12x8mm inductor
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 150uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
150uH/3A SMD 12x12x8mm inductor
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 100uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
100uH/3A SMD 12x12x8mm inductor
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 68uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
68uH/3A SMD 12x12x8mm inductor
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 56uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
56uH/3A SMD 12x12x8mm inductor
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 47uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
47uH/3A SMD 12x12x8mm inductor
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 33uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
33uH/3A SMD 12x12x8mm inductor
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 22uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
22uH/3A SMD 12x12x8mm inductor
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 10uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
10uH/3A SMD 12x12x8mm inductor
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 6.8uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
6.8 uH/3A SMD 12x12x8mm inductor
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 4.7uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
4.7uH/3A SMD 12x12x8mm inductor