Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Cuộn Cảm CD74 SMD

Hết hàng
Cuộn cảm CD74 68uH
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Cuộn cảm CD74 68uH 7.3x4.5
Hết hàng
Cuộn cảm CD74 22uH
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
22uH 20% 0.69A SMD Power Inductor 7x7x4mm, Bán theo con
Hết hàng
Cuộn cảm CD74 33uH
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
33uH 20% 0.69A SMD Power Inductor 7x7x4mm, Bán theo con
Hết hàng
Cuộn Cảm 470uH CD74
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
470uH/1A SMD 7.4x7.4x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 330uH CD74
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
330uH/1A SMD 7.4x7.4x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 100uH CD74
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
100uH/1A SMD 7.4x7.4x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 47uH CD74
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
47uH/1A SMD 7.4x7.4x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 33uH CD74
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
33uH/1A SMD 7.4x7.4x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 15uH CD74
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
15uH/1A SMD 7.4x7.4x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 4.7uH CD74
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
4.7uH/1A SMD 7.4x7.4x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 3.3uH CD74
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
3.3uH/1A SMD 7.4x7.4x4mm inductor, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm CD74 2.2uH
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
2.2uH/1A SMD 7.4x7.4x4mm inductor, Bán theo con.