Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Cuộn Cảm Xuyến

Hết hàng
Cuộn cảm xuyến 22uH 3A
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
20 2.900 VNĐ
50 2.800 VNĐ
100 2.700 VNĐ
300 Liên hệ
Cuộn cảm xuyến 22uH 3A, D:13mm, H: 5mm, S: 0.6mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm xuyến 33uH 3A
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
20 2.900 VNĐ
50 2.800 VNĐ
100 2.700 VNĐ
300 Liên hệ
Cuộn cảm xuyến 33uH 3A, D:13mm, H: 5mm, S: 0.5mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm xuyến 47uH 3A
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
20 2.800 VNĐ
50 2.700 VNĐ
100 2.600 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn cảm xuyến 47uH 3A, D:13mm, H: 5mm, S: 0.5mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm xuyến 100uH 3A
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
20 2.900 VNĐ
50 2.800 VNĐ
100 2.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cuộn cảm xuyến 100uH 3A, D:13mm, H: 5mm, S: 0.5mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm xuyến 220uH 3A
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
20 3.800 VNĐ
50 3.600 VNĐ
100 3.400 VNĐ
300 Liên hệ
Cuộn cảm xuyến 220uH 3A, D:13mm, H: 5mm, S: 0.6mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm xuyến 330uH 3A
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
20 3.800 VNĐ
50 3.600 VNĐ
100 3.400 VNĐ
300 Liên hệ
Cuộn cảm xuyến, 330uH 3A, D:13mm, H: 5mm, S: 0.6mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm xuyến 470uH 3A
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
20 3.800 VNĐ
50 3.600 VNĐ
100 3.400 VNĐ
300 Liên hệ
Cuộn cảm xuyến,  470uH 3A, D:13mm, H: 5mm, S: 0.5mm, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm xuyến 100uH 6A
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
20 3.800 VNĐ
50 3.600 VNĐ
100 3.400 VNĐ
300 Liên hệ
Cuộn Cảm Xuyến,  100uH 6A, D:13mm, H: 5mm, S: 0.6mm, Bán theo con