Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Điện trở 0603 5%

Hết hàng
R0603 5% 7.5K
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
R0603 5% 7.5K
Hết hàng
R0603 5% 75K
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 45 VNĐ
50 40 VNĐ
200 35 VNĐ
500 30 VNĐ
Điện trở dán 0603, Resistor 0603 SMD
Hết hàng
R0603 5% 240K
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 45 VNĐ
50 40 VNĐ
200 35 VNĐ
500 30 VNĐ
Điện trở dán 0603, Resistor 0603 SMD
SL kho: 5000
R0603 5% 1.5M
SL Đơn giá
1
Liên hệ
1000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
15000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
SL kho: 5000
R0603 5% 390K
SL Đơn giá
1
Liên hệ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
SL kho: 5000
R0603 5% 300R
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 300R, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 10000
R0603 5% 51R
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 51R, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 7500
R0603 5% 43K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 43K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 10000
R0603 5% 62K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 62K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 15000
R0603 5% 30K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 30K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 15000
R0603 5% 750K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 750K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 8.2K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 8.2K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 10000
R0603 5% 2M
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 2M , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 10000
R0603 5% 1M
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 1M, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 20000
R0603 5% 680K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 680K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 20000
R0603 5% 560K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 560K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 10000
R0603 5% 470K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 470K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 20000
R0603 5% 330K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 330K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 5000
R0603 5% 220K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 220K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 7500
R0603 5% 200K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 200K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.