Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Điện Trở 0805 1%

Hết hàng
R0805 1% 162K
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
R0805 1% 162K 1/8W RC0805FR-07162KL
Hết hàng
 R0805 1% 53.6K
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
R0805 1% 53.6K 
Hết hàng
R0805 1% 13K 1/8W RC0805FR-0713KL
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
R0805 1% 13K 1/8W RC0805FR-0713KL
Hết hàng
R0805 1/8W 0R RC0805JR-070RL
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
RC0805JR-070RL
Hết hàng
Trở 0805 13K 1% 1/8W
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Trở 0805 13K 1% 1/8W
Hết hàng
R0805 1% 10.2k
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Trở 0805 10K3 1% 1/8W
Hết hàng
R0805 1% 54.9K
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 35 VNĐ
50 30 VNĐ
200 25 VNĐ
500 Liên hệ
Điện trở dán 0805, Resistor 0805 SMD
Hết hàng
R0805 1% 51K
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 35 VNĐ
50 30 VNĐ
200 25 VNĐ
500 20 VNĐ
Điện trở dán 0805, Resistor 0805 SMD
Hết hàng
R0805 1% 13K
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 35 VNĐ
50 30 VNĐ
200 25 VNĐ
500 Liên hệ
Điện trở dán 0805, Resistor 0805 SMD
Hết hàng
R0805 1% 7.5k
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 35 VNĐ
50 30 VNĐ
200 25 VNĐ
500 Liên hệ
Điện trở dán 0805, Resistor 0805 SMD
Hết hàng
R0805 1% 4.3k
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 35 VNĐ
50 30 VNĐ
200 25 VNĐ
500 Liên hệ
Điện trở dán 0805, Resistor 0805 SMD
Hết hàng
R0805 1% 3.9k
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 35 VNĐ
50 30 VNĐ
200 25 VNĐ
500 Liên hệ
Điện trở dán 0805, Resistor 0805 SMD
Hết hàng
R0805 1% 2.4k
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 35 VNĐ
50 30 VNĐ
200 25 VNĐ
500 Liên hệ
Điện trở dán 0805, Resistor 0805 SMD
Hết hàng
R0805 1% 2.4k
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 35 VNĐ
50 30 VNĐ
200 25 VNĐ
500 Liên hệ
Điện trở dán 0805, Resistor 0805 SMD
Hết hàng
R0805 1% 665R
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 35 VNĐ
50 30 VNĐ
200 25 VNĐ
500 Liên hệ
Điện trở dán 0805, Resistor 0805 SMD
Hết hàng
R0805 1% 42.2R
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 35 VNĐ
50 30 VNĐ
200 25 VNĐ
500 Liên hệ
Điện trở dán 0805, Resistor 0805 SMD
SL kho: 5000
 R0805 1% 51K
SL Đơn giá
1
Liên hệ
1000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
15000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
SL kho: 10000
 R0805 1% 13K
SL Đơn giá
1
Liên hệ
1000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
15000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
SL kho: 5000
 R0805 1% 7.5k
SL Đơn giá
1
Liên hệ
1000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
15000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
SL kho: 5000
 R0805 1% 4.3k
SL Đơn giá
1
Liên hệ
1000 35 VNĐ
1000 30 VNĐ
15000 25 VNĐ
25000 Liên hệ