Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Điện Trở 2512 5%

Hết hàng
R2512 220R 1W 5%
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
R2512 220R 1W 5%
Hết hàng
R2512 0.02R
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
R2512 0.02R
Hết hàng
R2512 0.005R 5%
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
R2512 0.005R 5%
Hết hàng
R2512 5% 470K
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
R2512 5% 470K
Hết hàng
R2512 0.68R 5%
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
TRỞ 2512 5% 0.68R
Hết hàng
R2512 0.56R 5%
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
TRỞ RLP73K3AR56JTE 2515 0.56R
Hết hàng
R2512 5% 470R
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
200 800 VNĐ
500 700 VNĐ
Điện trở dán 2512, Resistor 2512 SMD
Hết hàng
R2512 5% 51R
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
200 800 VNĐ
500 700 VNĐ
Điện trở dán 2512, Resistor 2512 SMD
Hết hàng
R2512 5% 4.7R
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Điện trở dán 2512, Resistor 2512 SMD
Hết hàng
R2512 5% 2K
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 700 VNĐ
1000 Liên hệ
Ðiện trở  2K, 1W 5% SMD 2512, Bán theo con.
Hết hàng
R2512 5% 10R
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 700 VNĐ
1000 Liên hệ
Ðiện trở  10R, 1W 5% SMD 2512, Bán theo con.
Hết hàng
R2512 1% 0.025R
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.300 VNĐ
100 1.200 VNĐ
500 1.100 VNĐ
1000 Liên hệ
Ðiện trở  0.025R, 1W 1% SMD 2512, Bán theo con.
Hết hàng
R2512 5% 0.5R
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 700 VNĐ
1000 Liên hệ
Ðiện trở  0.5R, 1W 5% SMD 2512, Bán theo con.
Hết hàng
R2512 5% 1K
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 700 VNĐ
1000 Liên hệ
Ðiện trở  1k, 1W 5% SMD 2512, Bán theo con.
Hết hàng
R2512 5% 100R
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 700 VNĐ
1000 Liên hệ
Ðiện trở  100R, 1W 5% SMD 2512, Bán theo con.
Hết hàng
R2512 5% 0R
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 700 VNĐ
1000 Liên hệ
Ðiện trở  0R, 1W 5% SMD 2512, Bán theo con.