Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Điện Trở Băng 0603x4 5%

Hết hàng
RA0603x4 5% 20R
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
RA0603x4 5% 20R 
Hết hàng
R0603 5% 51R ( Trở băng 0603x4 )
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 300 VNĐ
50 280 VNĐ
200 260 VNĐ
500 240 VNĐ
Ðiện Trở Băng  300R,  5% SMD 0603x4, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 300R (trở băng 0603x4)
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 300 VNĐ
50 280 VNĐ
200 260 VNĐ
500 240 VNĐ
Ðiện Trở Băng  300R,  5% SMD 0603x4, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603x4 2K (202) 5%
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
500 260 VNĐ
1000 240 VNĐ
5000 Liên hệ
Ðiện Trở Băng  2K,  5% SMD 0603x4, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603x4 47K (473) 5%
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
500 260 VNĐ
1000 240 VNĐ
5000 Liên hệ
Ðiện Trở Băng  47K,  5% SMD 0603x4, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603x4 100K (104) 5%
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
500 260 VNĐ
1000 240 VNĐ
1000 Liên hệ
Ðiện Trở Băng  100K,  5% SMD 0603x4, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603x4 10K (103) 5%
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
500 260 VNĐ
1000 240 VNĐ
5000 Liên hệ
Ðiện Trở Băng  10K,  5% SMD 0603x4, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603x4 4.7K (472) 5%
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
500 260 VNĐ
1000 240 VNĐ
5000 Liên hệ
Ðiện Trở Băng  4.7K,  5% SMD 0603x4, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603x4 330R (331) 5%
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
500 260 VNĐ
1000 240 VNĐ
5000 Liên hệ
Ðiện Trở Băng  330R,  5% SMD 0603x4, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603x4 1K (102) 5%
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
500 260 VNĐ
1000 240 VNĐ
5000 Liên hệ
Ðiện Trở Băng  1K,  5% SMD 0603x4, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603x4 100R (101) 5%
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
500 260 VNĐ
1000 240 VNĐ
5000 Liên hệ
Ðiện Trở Băng  100R,  5% SMD 0603x4, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603x4 22R (220) 5%
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
500 260 VNĐ
1000 240 VNĐ
5000 Liên hệ
Ðiện Trở Băng  22R,  5% SMD 0603x4, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603x4 0R (000) 5%
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
500 260 VNĐ
1000 250 VNĐ
5000 Liên hệ
Ðiện Trở Băng  0R,  5% SMD 0603x4, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.