Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Điện trở công suất

Hết hàng
Điện trở 2k2 1w 5%
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Điện trở 2k2 1w 5%
Hết hàng
Điện Trở 220R 2W 1%
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Điện Trở 220R 1/4W 1% 
Hết hàng
Điện Trở 10K 1/4W 1%
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Điện Trở 10k 1/4W 1% 
Hết hàng
Điện Trở 6.8K 1/4W 1%
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Điện Trở 6.8K 1/4W 1% 
Hết hàng
Điện Trở 100R 1/4W 1%
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Điện Trở 100R 1/4W 1% 
Hết hàng
Điện trở 1k 1/4W 1%
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Điện trở 1k 1/4W 1%
SL kho: 1
Điện Trở Cắm 8K2 2W 5%
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
50 480 VNĐ
100 460 VNĐ
500 440 VNĐ
1000 Liên hệ
Hết hàng
Điện Trở Cắm 3.3k 1/4W 5%
SL Đơn giá
1
100 VNĐ
100 90 VNĐ
500 80 VNĐ
1000 70 VNĐ
2000 Liên hệ
Điện Trở Cắm 3K3 1/4W 5% 4 Vòng Màu, Bán theo con.
Hết hàng
Điện Trở Cắm 100K 1W 1%
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 180 VNĐ
500 160 VNĐ
1000 140 VNĐ
2000 Liên hệ
Điện Trở Cắm 100K 1W 1% 5 Vòng Màu, Bán theo con.
Hết hàng
Điện Trở Cắm 56K 1W 1%
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
100 180 VNĐ
500 160 VNĐ
1000 140 VNĐ
2000 Liên hệ
Điện Trở Cắm 56K 1W 1% 5 Vòng Màu, Bán theo con
Hết hàng
Điện Trở Cắm 39K 2W 5%
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
50 480 VNĐ
100 460 VNĐ
100 440 VNĐ
500 Liên hệ
Điện Trở Cắm 39K 2W 5% 4 Vòng Màu, Bán theo con