Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Điện trở thanh-dãy

Hết hàng
Trở băng RA-DIP 9P 4.7K
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Trở băng RA-DIP 9P 4.7K
Hết hàng
Trở băng RA-DIP 9P 10K
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Trở băng RA-DIP 9P 10K
Hết hàng
Điện Trở Băng RP5 A104 100K 5Pins
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 600 VNĐ
1000 Liên hệ
Điện TRở Băng 100K, RP5-104 100K  5Pins 1/8W 2%, Bán theo con.
Hết hàng
Điện Trở Băng RP5 A513 51K 5Pins
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 600 VNĐ
1000 Liên hệ
Điện TRở Băng 51K, RP5-513 51K  5Pins 1/8W 2%, Bán theo con.
Hết hàng
Điện Trở Băng RP5 A103 10K 5Pins
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 600 VNĐ
1000 Liên hệ
Điện TRở Băng 10K, RP5-103 10K  5Pins 1/8W 2%, Bán theo con.
Hết hàng
Điện Trở Băng RP5 A472 4.7K 5Pins
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 600 VNĐ
1000 Liên hệ
Điện TRở Băng 4.7K, RP5-472 4.7K  5Pins 1/8W 2%, Bán theo con.
Hết hàng
Điện Trở Băng RP5 A222 2.2K 5Pins
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 600 VNĐ
1000 Liên hệ
Điện TRở Băng 2.2K, RP5-222 2.2K  5Pins 1/8W 2%, Bán theo con.
Hết hàng
Điện Trở Băng RP5 A102 1K 5Pins
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 600 VNĐ
1000 Liên hệ
Điện TRở Băng 1K, RP5-102 1K  5Pins 1/8W 2%,Bán theo con.
Hết hàng
Điện Trở Băng RP5 A471 470R 5Pins
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 600 VNĐ
1000 Liên hệ
Điện TRở Băng 470R, RP5-471 470R  9Pins 1/8W 2%, Bán theo con.
Hết hàng
Điện Trở Băng RP5 A331 330R 5Pins
SL Đơn giá
1
900 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 600 VNĐ
1000 Liên hệ
Điện TRở Băng 330R, RP5-331 330R  9Pins 1/8W 2%, Bán theo con
Hết hàng
Điện TRở Băng A09-103 10K 9Pins
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
10 1.400 VNĐ
50 1.300 VNĐ
100 1.200 VNĐ
500 Liên hệ
Điện TRở Băng 10K, A09-103 10K 9Pins 1/8W 5%, Bán theo con.
Hết hàng
Điện TRở Băng A09-682 6.8K 9Pins
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
10 1.400 VNĐ
50 1.300 VNĐ
100 1.200 VNĐ
500 Liên hệ
Điện TRở Băng 6.8K, A09-682 6.8K 9Pins 1/8W 5%, Bán theo con.
Hết hàng
Điện TRở Băng A09-472 4.7K 9Pins
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
10 1.400 VNĐ
50 1.300 VNĐ
100 1.200 VNĐ
500 Liên hệ
Điện TRở Băng 4.7K, A09-472 4.7K 9Pins 1/8W 5%, Bán theo con.
Hết hàng
Điện TRở Băng A09-302 3K 9Pins
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
10 1.400 VNĐ
50 1.300 VNĐ
100 1.200 VNĐ
500 Liên hệ
Điện TRở Băng 3K, A09-302 3K 9Pins 1/8W 5%, Bán theo con.
Hết hàng
Điện TRở Băng A09-102 1K 9Pins
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
10 1.400 VNĐ
50 1.300 VNĐ
100 1.200 VNĐ
500 Liên hệ
Điện TRở Băng 1K, A09-102 1K 9Pins 1/8W 5%, Bán theo con.
Hết hàng
Điện TRở Băng A09-101 680R 9Pins
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
10 1.400 VNĐ
50 1.300 VNĐ
100 1.200 VNĐ
500 Liên hệ
Điện TRở Băng 680R, A09-681 680R 9Pins 1/8W 5%, Bán theo con.
Hết hàng
Điện TRở Băng A09-471 470R 9Pins
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
10 1.400 VNĐ
50 1.300 VNĐ
100 1.200 VNĐ
500 Liên hệ
Điện TRở Băng 470R, A09-471 100R 9Pins 1/8W 5%, Bán theo con.
Hết hàng
Điện TRở Băng A09-101 100R 9Pins
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
10 1.400 VNĐ
50 1.300 VNĐ
100 1.200 VNĐ
500 Liên hệ
Điện TRở Băng 100R, A09-101 100R 9Pins 1/8W 5%, Bán theo con.