Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Diode Schottky

Hết hàng
Diode SK14WA
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SK14WA
Hết hàng
SS54 SMC/DO-214AB 5A 40V (1N5824)
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SS54 SMC/DO-214AB 5A 40V <1N5824>
Hết hàng
Diode Schottky 1N5819W S4-SOD-123
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Diode Schottky 1N5819W S4
Hết hàng
 SS16 SMA 1A 60V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
 SS16 SMA 1A 60V
Hết hàng
DIODE SS310 V7G
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
DIODE SS310 V7G
Hết hàng
DIODE SS12 FSCT-ND
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SS12FSCT-ND
Hết hàng
Diode B560C-13-F
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Diode B560C-13-F,DIODE SCHOTTKY 60V 5A SMC
Hết hàng
Diode 1N5819
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
DIODE SCHOTTKY 1N5819
SL kho: 850
TE85L 1SS319 12V 100mhA
TE85L 1SS319 12V 100 mA
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 48.000 VNĐ
50 46.000 VNĐ
200 44.500 VNĐ
500 43.000 VNĐ
Hết hàng
SS54 SMB
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
10 1.400 VNĐ
50 1.300 VNĐ
300 1.200 VNĐ
500 Liên hệ
Diode Shotky SS54 1N5824 5A 40V DO214AA, Bán theo con.
Hết hàng
B140WS-7
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 700 VNĐ
1000 Liên hệ
Diode Schottky B140WS-7 40V 1A Surface Mount SOD-323, Bán theo con
Hết hàng
SS26 SMB 2A 60V
SL Đơn giá
1
700 VNĐ
50 680 VNĐ
100 650 VNĐ
500 600 VNĐ
1000 Liên hệ
SS26, Schottky Diodes  2A, 60V, SMB, Bán theo con.
SL kho: 4000
1N5822- SS34 SMB
SL Đơn giá
1
700 VNĐ
50 600 VNĐ
100 550 VNĐ
500 500 VNĐ
2000 Liên hệ
1N5822- SS34 Schottky Barrier Diodes 40V 3A SMB,  Bán theo con.
Hết hàng
BAT85SMD
SL Đơn giá
1
900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 700 VNĐ
2000 Liên hệ
Diode Schottky  BAT85SMD 200mA 30V , 2500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
SS24 SMA 2A 40V
SL Đơn giá
1
350 VNĐ
100 300 VNĐ
500 250 VNĐ
2000 Liên hệ
Diode Schottky  SS24 2A 40V SMA DO-214AC, 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
SS54 SMA 5A 40V (1N5824)
SL Đơn giá
1
650 VNĐ
100 600 VNĐ
500 550 VNĐ
2000 Liên hệ
Diode Schottky  SS54 5A 40V SMA DO-214AC, 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
SS26 SMA 2A 60V (SR260)
SL Đơn giá
1
450 VNĐ
100 400 VNĐ
500 350 VNĐ
2000 Liên hệ
Diode Schottky  SS26 2A 60V SMA DO-214AC, 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
SS36 SMA 3A 60V (SR360)
SL Đơn giá
1
450 VNĐ
100 400 VNĐ
500 350 VNĐ
2000 Liên hệ
Diode Schottky  SS36 3A 60V SMA DO-214AC, 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
SS34 SMA 3A 40V (1N5822)
SL Đơn giá
1
350 VNĐ
100 320 VNĐ
500 280 VNĐ
2000 Liên hệ
Diode Schottky  SS34 3A 40V SMA DO-214AC, 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.
SL kho: 2000
SS14 SMA 1A 40V (1N5819)
SL Đơn giá
1
350 VNĐ
100 300 VNĐ
500 250 VNĐ
2000 Liên hệ
Diode Schottky  SS14 1A 40V SMA DO-214AC, 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.