Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

DIP Switch

Hết hàng
Công tắc bit 8p
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Công tắc bit 8p
Hết hàng
Công tắc gạt 6 bit dip switch
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Công tắc bit 6p
Hết hàng
Công tắc bit 2p DIP
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Công tắc bit 2p DIP
Hết hàng
Công tắc 1 bit SMD 1.27
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Công Tắc DIP Switch Dán SMD 1 Bit 1.27mm
Hết hàng
Công Tắc 3 Chân MTS-123
SL Đơn giá
1
10.000 VNĐ
10 9.000 VNĐ
50 8.000 VNĐ
100 7.000 VNĐ
500 Liên hệ
Công Tắc 3 Chân MTS-123, Bán theo con.
Hết hàng
Công Tắc Gạt 4Bit Dip Switch
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
10 2.800 VNĐ
50 2.600 VNĐ
100 2.400 VNĐ
500 Liên hệ
Công Tắc Gạt 4Bit Dip Switch, Bán theo con.
Hết hàng
Công Tắc Gạt 4Bit Dip Switch
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
Công Tắc Gạt 4Bit Dip Switch, Bán theo con.
Hết hàng
Công Tắc Gạt 3Bit Dip Switch
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
Công Tắc Gạt 3Bit Dip Switch, Bán theo con.
Hết hàng
Công Tắc Gạt 2Bit Dip Switch
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
20 1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 Liên hệ
Công Tắc Gạt 2Bit Dip Switch, Bán theo con
Hết hàng
Công Tăc 9 Chân MTS-303
SL Đơn giá
1
20.000 VNĐ
10 19.000 VNĐ
20 18.000 VNĐ
50 17.000 VNĐ
100 Liên hệ
Công Tăc 9 Chân MTS-303 ON-OFF-ON, Bán theo con
Hết hàng
Công Tắc 6 Chân MTS-202
SL Đơn giá
1
12.000 VNĐ
10 10.000 VNĐ
50 80.000 VNĐ
100 7.000 VNĐ
500 Liên hệ
Công Tắc Gạt 6 Chân MTS-202 , Bán theo con.
Hết hàng
Công Tắc 3 chân MTS-103
SL Đơn giá
1
10.000 VNĐ
10 9.000 VNĐ
50 8.500 VNĐ
100 8.000 VNĐ
500 Liên hệ
Công Tắc MTS-103 MTS-102  3 Chân  Màu Đỏ Bật Tắt 3 Tốc Độ, Bán theo con.