Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

FPC Connector

SL kho: 1
Cổng FPC 50P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
4.200 VNĐ
10 4.150 VNĐ
50 4.100 VNĐ
200 4.050 VNĐ
500 Liên hệ
50 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 40P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
10 3.950 VNĐ
50 3.900 VNĐ
200 3.850 VNĐ
500 Liên hệ
40 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 34P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
3.600 VNĐ
10 3.550 VNĐ
50 3.500 VNĐ
200 3.450 VNĐ
500 Liên hệ
34 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 30P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
3.500 VNĐ
10 3.450 VNĐ
50 3.400 VNĐ
200 3.350 VNĐ
500 Liên hệ
30 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 28P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
3.400 VNĐ
10 3.350 VNĐ
50 3.300 VNĐ
200 3.250 VNĐ
500 Liên hệ
28 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 20P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
3.200 VNĐ
10 3.150 VNĐ
50 3.100 VNĐ
200 3.050 VNĐ
500 Liên hệ
20 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 14P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
2.900 VNĐ
10 2.850 VNĐ
50 2.800 VNĐ
200 2.750 VNĐ
500 Liên hệ
14 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 12P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
2.800 VNĐ
10 2.750 VNĐ
50 2.700 VNĐ
200 2.650 VNĐ
500 Liên hệ
12 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 8P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
8 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 6P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
2.400 VNĐ
10 2.350 VNĐ
50 2.300 VNĐ
200 2.250 VNĐ
500 Liên hệ
6 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 24P 0.5mm Top
SL Đơn giá
1
3.300 VNĐ
10 3.250 VNĐ
50 3.200 VNĐ
200 3.150 VNĐ
500 Liên hệ
24 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 50P 0.5mm Bottom
SL Đơn giá
1
4.200 VNĐ
10 4.150 VNĐ
50 4.100 VNĐ
200 4.050 VNĐ
500 Liên hệ
50 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Bottom Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 40P 0.5mm Bottom
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
10 3.950 VNĐ
50 3.900 VNĐ
200 3.850 VNĐ
500 Liên hệ
40 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Bottom Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 34P 0.5mm Bottom
SL Đơn giá
1
3.600 VNĐ
10 3.550 VNĐ
50 3.500 VNĐ
200 3.450 VNĐ
500 Liên hệ
34 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Bottom Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 30P 0.5mm Bottom
SL Đơn giá
1
3.500 VNĐ
10 3.450 VNĐ
50 3.400 VNĐ
200 3.350 VNĐ
500 Liên hệ
30 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Bottom Contact
Hết hàng
Cổng FPC 28P 0.5mm Bottom
SL Đơn giá
1
3.400 VNĐ
10 3.350 VNĐ
50 3.300 VNĐ
200 3.250 VNĐ
500 Liên hệ
28 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Bottom Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 24P 0.5mm Bottom
SL Đơn giá
1
3.300 VNĐ
10 3.250 VNĐ
50 3.200 VNĐ
200 3.150 VNĐ
500 Liên hệ
24 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Bottom Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 22P 0.5mm Bottom
SL Đơn giá
1
3.300 VNĐ
10 3.250 VNĐ
50 3.200 VNĐ
200 3.150 VNĐ
500 Liên hệ
22 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Bottom Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 20P 0.5mm Bottom
SL Đơn giá
1
3.200 VNĐ
10 3.150 VNĐ
50 3.100 VNĐ
200 3.050 VNĐ
500 Liên hệ
20 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Bottom Contact
SL kho: 1
Cổng FPC 18P 0.5mm Bottom
SL Đơn giá
1
3.100 VNĐ
10 3.050 VNĐ
50 3.000 VNĐ
200 2.950 VNĐ
500 Liên hệ
18 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Bottom Contact