Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Hướng dẫn xuất file gerber

Để chuyên nghiệp hóa quá trình xử lý file đặt mạch in, tránh những lỗi lầm do kĩ thuật, bảo mật thông tin sản phẩm khách hàng và tiết kiệm thời gian cho cả đôi bên Vntech24h khuyến cáo khách hàng nên xuất file Gerber để gởi đặt hàng cho Vntech24h. Tất cả lỗi phát sinh khác với file gerber nhận được, Vntech24h sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

I.Hướng dẫn xuất Gerber từ Altium Desiger

1. Đặt tọa độ 0 cho mạch:
                                                       

                               
                                  

2. Xuất Gerber: File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files
       

Lựa chọn như trong ảnh
               
               
               
               
Chọn OK là xong

3. Xuất file khoan (Drill): File -> Fabrication Outputs -> NC Drill File (Lựa chọn như trong hình)
                         
Chọn OK là xong

4.Bạn copy toàn bộ các file trong thư mục [Project Outputs for ...] (bao gồm cả file .txt - file khoan)

II.Hướng dẫn xuất Gerber từ Orcad

1. Đặt tọa độ 0 cho mạch:
                               
                               

2. Cấu hình xuất Gerber: Options -> Post Process Settings 
                                                    
Chọn lớp cần xuất, nhấn Properties, cho phép xuất
                                         
                                          
                                          

3. Xuất Gerber Auto -> Run Post Processor
                                                                           

4. Bạn Copy tất cả các file xuất ra + thruhole.tap và đóng gói dưới dạng file .zip gửi kèm email đặt hàng.
III.Hướng dẫn xuất Gerber từ Proteus
1. Click menu Output -> Set Output Area, chọn khu vực mạch in.
                                                                                  
Tiếp theo, set gốc toạn độ, Click menu Output -> Set Output Orgin
Click menu )utput -> Pre-Production Check kiểm tra lỗi ( xem phần gạch đỏ ), Click Close để đóng cửa sổ.
                                                                 
Click menu Output -> Gerber/ Excellon Output. Nhấn No để tiếp tục hoặc nhấn Yes nếu bạn chưa thực hiện các bước trên.
Tại Tab CADCAM Output đánh dấu vào các mục theo hình ảnh sau:
                                                        
Sau đó Click OK
Ta được file nén .zip , giải nén  ta được những file cần dùng.