Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

HC49/US DIP

Hết hàng
Thạch anh 12MHZ HC49-DIP
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Thạch anh 12MHZ HC49-DIP
Hết hàng
Thạch anh 20MHZ HC49-DIP
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Thạch anh 20MHZ HC49-DIP
Hết hàng
Thạch Anh 27.12MHz HC-49S DIP
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
27.12MHz  HC-49/US 2- DIP Crystal , ±20ppm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 25MHz HC-49S DIP
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
25MHz  HC-49/US 2- DIP Crystal , ±20ppm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 24.576MHz HC-49S DIP
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
24.576MHz  HC-49/US 2- DIP Crystal , ±20ppm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 22.1184MHz HC-49S DIP
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
22.1184MHz  HC-49/US 2- DIP Crystal , ±20ppm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 20MHz HC-49S DIP
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
20MHz  HC-49/US 2- DIP Crystal , ±20ppm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 18.432MHz HC-49S DIP
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
18.432MHz  HC-49/US 2- DIP Crystal , ±30ppm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 16MHz HC-49S DIP
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
16MHz  HC-49/US 2- DIP Crystal , ±20ppm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 14.31818MHz HC-49S DIP
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
14.31818MHz  HC-49/US 2- DIP Crystal , ±20ppm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 12MHz HC-49S DIP
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
12MHz  HC-49/US 2- DIP Crystal , ±20ppm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 11.0592MHz HC-49S DIP
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
11.0592MHz  HC-49/US 2- DIP Crystal , ±20ppm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 10MHz HC-49S DIP
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
10MHz  HC-49/US 2- DIP Crystal , ±20ppm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 8MHz HC-49S DIP
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
8MHz  HC-49/US 2- DIP Crystal , ±20ppm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 7.3728MHz HC-49S DIP
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
7.3728MHz HC-49/US 2- DIP Crystal , ±20ppm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 3.579545MHz HC-49S DIP
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
3.579545MHz  HC-49/US 2- DIP Crystal , ±20ppm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 4MHz HC-49S DIP
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
HC4MHz  HC-49/US 2- DIP Crystal , ±20ppm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 32MHz HC-49S DIP
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
32MHz  HC-49/US 2- DIP Crystal , ±20ppm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 6MHz HC-49S DIP
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
HC-49S 2- DIP Crystal 6MH, ±20ppm, Bán theo con.