Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

HC49/US SMD

Hết hàng
Thạch Anh 25Mhz 2 Chân SMD HC49-S
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Thạch Anh 25Mhz 2 Chân SMD HC49-S
Hết hàng
Thạch Anh 27MHz HC49S-SMD
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 1.500 VNĐ
1000 Liên hệ
27 MHz HC-49S SMD Crystal, 1000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 24MHz HC49S-SMD
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 1.500 VNĐ
1000 Liên hệ
24 MHz HC-49S SMD Crystal, 1000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 27.12MHz HC49S-SMD
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 1.500 VNĐ
1000 Liên hệ
27.12 MHz HC-49S SMD Crystal, 1000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 25MHz HC49S-SMD
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 1.500 VNĐ
1000 Liên hệ
25 MHz HC-49S SMD Crystal, 1000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 20MHz HC49S-SMD
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 1.500 VNĐ
1000 Liên hệ
20 MHz HC-49S SMD Crystal, 1000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 18.432MHz HC49S-SMD
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 1.500 VNĐ
1000 Liên hệ
18.432 MHz HC-49S SMD Crystal, 1000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 16MHz HC49S-SMD
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 1.500 VNĐ
1000 Liên hệ
16 MHz HC-49S SMD Crystal, 1000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 13.56MHz HC49S-SMD
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 1.500 VNĐ
1000 Liên hệ
13.56 MHz HC-49S SMD Crystal, 1000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 12MHz HC49S-SMD
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 1.500 VNĐ
1000 Liên hệ
12 MHz HC-49S SMD Crystal, 1000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 8MHz HC49S-SMD
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 1.500 VNĐ
1000 Liên hệ
8 MHz HC-49S SMD Crystal, 1000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 7.3728MHz HC49S-SMD
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 1.500 VNĐ
1000 Liên hệ
7.3728 MHz HC-49S SMD Crystal, 1000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 4.9152MHz HC49S-SMD
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 1.500 VNĐ
1000 Liên hệ
4.9152 MHz HC-49S SMD Crystal, 1000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 4MHz HC49S-SMD
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 1.500 VNĐ
1000 Liên hệ
4 MHz HC-49S SMD Crystal, 1000 pcs/1 reel, Bán theo con.