Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Header CH3.96

SL kho: 1000
CH3.96 5P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
10 950 VNĐ
50 900 VNĐ
100 850 VNĐ
500 Liên hệ
Header Đực CH3.96, 5 Chân, Pitch: 3.96mm, 6A, 250V, Bán theo con.
SL kho: 1000
CH3.96 4P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
800 VNĐ
10 750 VNĐ
50 700 VNĐ
100 650 VNĐ
500 Liên hệ
Header Đực CH3.96, 4 Chân, Pitch: 3.96mm, 6A, 250V, Bán theo con
SL kho: 1000
CH3.96 10P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
10 1.450 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.350 VNĐ
500 Liên hệ
Header Đực CH3.96, 10 Chân, Pitch: 3.96mm, 6A, 250V, Bán theo con.
SL kho: 1000
CH3.96 8P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
1.300 VNĐ
10 1.250 VNĐ
50 1.200 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
Header Đực CH3.96, 8 Chân, Pitch: 3.96mm, 4A, 250V, Bán theo con.
SL kho: 1000
CH3.96 2P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
10 580 VNĐ
50 560 VNĐ
100 540 VNĐ
500 Liên hệ
Header Đực CH3.96, 2 Chân, Pitch: 3.96mm, 6A, 250V, Bán theo con.