Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Header-Jumper

Hết hàng
ZH 1.5mm 2P Cong
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
ZH 1.5mm 2P Cong
Hết hàng
ZH 1.5mm 2P Curved
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
ZH 1.5mm 2P Curved
Hết hàng
Header 6P 4.2mm
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Header 6P 4.2mm
Hết hàng
Jump đực đơn 1x40p 2.54mm 15mm
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Jump đực đơn 1x40p 2.54mm 15mm
Hết hàng
MX3.0 12P 6x2p
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Đầu kết nối 12p cái, Connector, MX 3.0
Hết hàng
Connector 10P 2xp
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Connector 10P 2x5P 
Hết hàng
Connector 6P
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
557 - 2X3Y chân trắng 
Hết hàng
XH 2.54 10P Cong
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
XH 2.54 10P Cong
SL kho: 6000
XH2.54-6P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SL kho: 1000
VH3.96 5P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SL kho: 2000
VH3.96 8P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SL kho: 500
Jump Cái Đôi 2.54mm 2x40P SMD
SL Đơn giá
1
11.000 VNĐ
10 10.500 VNĐ
50 10.000 VNĐ
200 9.500 VNĐ
500 Liên hệ
2.54mm, 80(2x40) chân, SMD
Hết hàng
Jump Đực Đôi 2.0mm 2x40Pin Chân Cong
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
10 2.800 VNĐ
20 2.600 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 Liên hệ
Jump Cái Đôi, 2.0mm 2x40P Chân Cong, Bán theo con.
Hết hàng
Jump Cái Đơn 2.0mm 2x40Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
10 3.800 VNĐ
20 3.600 VNĐ
50 3.400 VNĐ
100 Liên hệ
 Jump Cái Đơn, 2.0mm 2x40P Chân Thẳng, Bán theo thanh.
SL kho: 900
Jump Cái Đôi 2.0mm 2x40Pin
SL Đơn giá
1
9.000 VNĐ
10 8.500 VNĐ
20 8.000 VNĐ
50 7.500 VNĐ
100 Liên hệ
Jump Cái Đôi, 2.0mm 2x40P Chân Thẳng, Bán theo thanh.
SL kho: 100
Jump Đực Đôi 2.0mm 2x40Pin
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
100 Liên hệ
Jump Đực Đôi, 2.0mm 2x40P chân thẳng, Bán theo con
Hết hàng
Jump Đực Đơn 2.0mm 1x40Pin
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
10 950 VNĐ
20 900 VNĐ
50 850 VNĐ
100 Liên hệ
Jump Đực Đơn 2.0mm 1x40Pin, Bán theo thanh.
SL kho: 1000
CH3.96 5P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
10 950 VNĐ
50 900 VNĐ
100 850 VNĐ
500 Liên hệ
Header Đực CH3.96, 5 Chân, Pitch: 3.96mm, 6A, 250V, Bán theo con.
SL kho: 1000
CH3.96 4P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
800 VNĐ
10 750 VNĐ
50 700 VNĐ
100 650 VNĐ
500 Liên hệ
Header Đực CH3.96, 4 Chân, Pitch: 3.96mm, 6A, 250V, Bán theo con
SL kho: 1000
CH3.96 10P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
10 1.450 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.350 VNĐ
500 Liên hệ
Header Đực CH3.96, 10 Chân, Pitch: 3.96mm, 6A, 250V, Bán theo con.