Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Header PH2.0

Hết hàng
Header PH2.0 10P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
550 VNĐ
50 540 VNĐ
100 530 VNĐ
500 520 VNĐ
1000 Liên hệ
Header PH2.0, 10 chân, 2.0mm, 3A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
Header PH2.0 8P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
450 VNĐ
50 440 VNĐ
100 430 VNĐ
500 420 VNĐ
1000 Liên hệ
Header PH2.0, 8 chân, 2.0mm, 3A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
Header PH2.0 6P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
350 VNĐ
50 340 VNĐ
100 330 VNĐ
500 320 VNĐ
1000 Liên hệ
Header PH2.0, 6 chân, 2.0mm, 3A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
Header PH2.0 5P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
50 290 VNĐ
100 280 VNĐ
500 270 VNĐ
1000 Liên hệ
Header PH2.0, 5 chân, 2.0mm, 3A, 250V, Bán theo con
Hết hàng
Header PH2.0 4P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
50 240 VNĐ
100 230 VNĐ
500 220 VNĐ
1000 Liên hệ
Header PH2.0, 4 chân, 2.0mm, 3A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
Header PH2.0 3P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
220 VNĐ
50 210 VNĐ
100 200 VNĐ
500 190 VNĐ
1000 Liên hệ
Header PH2.0, 3 chân, 2.0mm, 3A, 250V, Bán theo con
Hết hàng
Header PH2.0 2P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
185 VNĐ
50 180 VNĐ
100 175 VNĐ
500 170 VNĐ
1000 Liên hệ
Header PH2.0,  2 chân,  2.0mm, 3A, 250V, Bán theo con.