Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Header VH3.96

Hết hàng
MX3.0 12P 6x2p
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Đầu kết nối 12p cái, Connector, MX 3.0
Hết hàng
Connector 10P 2xp
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Connector 10P 2x5P 
Hết hàng
Connector 6P
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
557 - 2X3Y chân trắng 
SL kho: 1000
VH3.96 5P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SL kho: 2000
VH3.96 8P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SL kho: 2000
VH3.96 2P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
10 280 VNĐ
50 260 VNĐ
100 240 VNĐ
500 Liên hệ
Header Đực VH3.96, 2 Chân, Pitch: 3.96mm, 4A, 250V, Bán theo con.
SL kho: 2000
VH3.96 6P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
10 900 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
300 Liên hệ
Header Đực VH3.96, 6 Chân, Pitch: 3.96mm, 4A, 250V, Bán theo con.
SL kho: 2000
VH3.96 4P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
10 480 VNĐ
50 460 VNĐ
100 440 VNĐ
500 Liên hệ
 Header Đực VH3.96, 4 Chân, Pitch: 3.96mm, 4A, 250V, Bán theo con.
SL kho: 2000
VH3.96 9P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
10 1.400 VNĐ
50 1.300 VNĐ
100 1.200 VNĐ
500 Liên hệ
Header Đực VH3.96, 9 Chân, Pitch: 3.96mm, 4A, 250V, Bán theo con.
SL kho: 3000
VH3.96 10P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
1.600 VNĐ
10 1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Header Đực VH3.96, 10 Chân, Khoảng Cách Chân: 3.96mm,Dài 14.6 ,  4A, 250V, Bán theo con.