Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Header XH2.54

Hết hàng
XH 2.54 10P Cong
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
XH 2.54 10P Cong
SL kho: 6000
XH2.54-6P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SL kho: 500
Jump Cái Đôi 2.54mm 2x40P SMD
SL Đơn giá
1
11.000 VNĐ
10 10.500 VNĐ
50 10.000 VNĐ
200 9.500 VNĐ
500 Liên hệ
2.54mm, 80(2x40) chân, SMD
SL kho: 5000
XH2.54-5P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
50 280 VNĐ
100 260 VNĐ
500 240 VNĐ
1000 Liên hệ
Header XH2.54, 5 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V, Bán theo con
Hết hàng
XH-2.54 8P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
50 380 VNĐ
100 360 VNĐ
500 340 VNĐ
1000 Liên hệ
Header, XH-2.54, 8 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V, Bán theo con
SL kho: 1000
XH-2.54 7P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
50 380 VNĐ
100 360 VNĐ
500 340 VNĐ
1000 Liên hệ
Header, XH-2.54, 7 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V, Bán theo con
Hết hàng
XH2.54-3P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
50 180 VNĐ
100 160 VNĐ
500 140 VNĐ
1000 Liên hệ
Header XH2.54, 3 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V, Bán theo con.
SL kho: 450
XH2.54-4P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
50 280 VNĐ
100 260 VNĐ
500 240 VNĐ
1000 Liên hệ
Header XH2.54, 4 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V, Bán theo con.
SL kho: 2000
XH-2.54 2P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
50 190 VNĐ
100 180 VNĐ
500 170 VNĐ
1000 Liên hệ
Header XH-2.54, 2 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V, Bán theo con.
SL kho: 2000
KF2510 3Pin 2.54mm Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
900 VNĐ
10 850 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 Liên hệ
KF2510, 3 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V, Bán theo con.
SL kho: 1000
KF2510 12Pin 2.54mm Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.300 VNĐ
100 2.200 VNĐ
500 Liên hệ
 KF2510, 12 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V, Bán theo con.
SL kho: 1000
KF2510 9Pin 2.54mm Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
KF2510, 9 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V, Bán theo con.
SL kho: 1000
KF2510 10Pin 2.54mm Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
KF2510,10 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V, Bán theo con.