Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

HT3.96

Hết hàng
KF2EDGK-5.08 3P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
2.600 VNĐ
10 2.500 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.300 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-5.08 3P, chân Thẳng, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 15A, Bán theo con.
Hết hàng
HT3.96-6P Chân Cong
SL Đơn giá
1
4.500 VNĐ
10 4.400 VNĐ
50 4.300 VNĐ
100 4.200 VNĐ
500 Liên hệ
HT3.96-6P , 6 chân Cong, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A, Bán theo con.
Hết hàng
HT3.96-5P Chân Cong
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
10 3.900 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 Liên hệ
HT3.96-5P , 5 chân Cong, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A, Bán theo con.
Hết hàng
HT3.96-4P Chân Cong
SL Đơn giá
1
3.500 VNĐ
10 3.400 VNĐ
50 3.300 VNĐ
100 3.200 VNĐ
500 Liên hệ
HT3.96-4P , 4 chân Cong, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A, Bán theo con.
Hết hàng
HT3.96-3P Chân Cong
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.300 VNĐ
100 2.200 VNĐ
500 Liên hệ
HT3.96-3P , 3 chân Cong, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A, Bán theo con.
Hết hàng
HT3.96-2P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
HT3.96-2P , 2 chân , khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A, Bán theo con.