Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Jumper 2.54

Hết hàng
Jump đực đơn 1x40p 2.54mm 15mm
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Jump đực đơn 1x40p 2.54mm 15mm
SL kho: 400
Jump Đực Đơn 2.54mm 1x40Pin 17mm
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
10 2.500 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
Jump Đực Đơn, 2.54mm 1x40Pin 11mm, Bán theo thanh.
Hết hàng
Jump Đực Đơn 2.54mm 1x40P Chân Tròn.
SL Đơn giá
1
6.000 VNĐ
10 6.500 VNĐ
50 6.300 VNĐ
100 6.000 VNĐ
500 Liên hệ
Jump Đực Đơn 2.54mm 1x40P Chân Tròn. Bán theo thanh.
Hết hàng
Jump Cái Đơn 2.54mm 1x40P Chân Tròn
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
10 3.500 VNĐ
50 3.200 VNĐ
100 3.000 VNĐ
500 Liên hệ
Jump Cái Đơn 2.54mm 1x40P Chân Tròn, Bán theo thanh.
SL kho: 140
Jump Cái Đôi 2.54mm 2x30P SMD
SL Đơn giá
1
10.000 VNĐ
10 9.500 VNĐ
50 9.300 VNĐ
100 9.000 VNĐ
500 Liên hệ
Jump Cái Đôi 2.54mm 2x30P Chân Dán, Bán theo thanh.
Hết hàng
Jump Cái Đôi 2.54mm 2x40P
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
10 2.800 VNĐ
50 2.600 VNĐ
100 2.400 VNĐ
500 Liên hệ
Jump Cái Đôi 2.54mm 2x40P Chân Thẳng, Bán theo thanh.
Hết hàng
Jump Cái Đơn 2.54mm 1x40P
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 Liên hệ
Jump Cái Đơn 2.54mm 1x40P Chân Thẳng, Bán theo thanh.
Hết hàng
Jump Đực Đôi 2.54mm 2x40P SMD
SL Đơn giá
1
5.500 VNĐ
10 5.200 VNĐ
50 5.000 VNĐ
100 4.800 VNĐ
500 Liên hệ
Jump Đực Đôi 2.54mm 2x40P Chân Dán, Bán theo Thanh.
Hết hàng
Jump Đực 2.54mm 2x40P Chân Cong
SL Đơn giá
1
3.800 VNĐ
10 3.500 VNĐ
50 3.200 VNĐ
100 3.000 VNĐ
500 Liên hệ
Jump Đực Đôi 2.54mm, 2x40P chân cong 6mm, Bán theo thanh.
Hết hàng
Jump Đực 2.54mm 1x40P Chân Cong
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.800 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
Jump Đực Đơn 2.54mm 1x40P chân cong 6mm, Bán theo thanh.
SL kho: 100
Jump Đực 2.54mm 2x40P
SL Đơn giá
1
2.800 VNĐ
10 2.600 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.200 VNĐ
500 Liên hệ
Jump Đực Đôi 2.54mm 2x40P chân thẳng 11mm ,  Bán theo thanh.
SL kho: 4200
Jump Đực 2.54mm 1x40Pin 11mm
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.200 VNĐ
50 2.000 VNĐ
100 1.800 VNĐ
500 Liên hệ
Jump Đực Đơn 2.54mm 1x40P thẳng 11mm ,  Bán theo thanh.