Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

KF127

Hết hàng
KF127 3P 5mm
SL Đơn giá
1
1.900 VNĐ
10 1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Đấu KF127, 3 Pin 5mm 10A 300V
Hết hàng
KF127 2P 5mm
SL Đơn giá
1
1.400 VNĐ
10 1.300 VNĐ
50 1.200 VNĐ
100 1.100 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Đấu KF127, 2 Pin 5mm 10A 300V, Bán theo con.