Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

KF128

Hết hàng
KF128 3Pin 2.54mm
SL Đơn giá
1
2.800 VNĐ
50 2.700 VNĐ
100 2.600 VNĐ
500 2.500 VNĐ
1000 Liên hệ
KF128 3Pin, 2.54mm 300VDC, 10A, Bán theo con.
Hết hàng
KF128 2Pin 2.54mm
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.900 VNĐ
100 1.800 VNĐ
500 1.700 VNĐ
1000 Liên hệ
KF128 2Pin, 2.54mm 300VDC, 10A, Bán theo con.
Hết hàng
KF128 3Pin 3.5mm
SL Đơn giá
1
2.800 VNĐ
50 2.700 VNĐ
100 2.600 VNĐ
500 2.500 VNĐ
1000 Liên hệ
KF128 3Pin, 3.5mm 300VDC, 10A, Bán theo con.
Hết hàng
KF128 2Pin 3.5mm
SL Đơn giá
1
2.200 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 1.900 VNĐ
1000 Liên hệ
KF128 2Pin, 3.5mm 300VDC, 10A, Bán theo con.
Hết hàng
KF128 3Pin 5.0mm
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
10 2.900 VNĐ
50 2.800 VNĐ
100 2.700 VNĐ
500 Liên hệ
KF128 3Pin, 5.0mm  300VDC, 10A, Bán theo con
Hết hàng
KF128 2Pin 5.0mm
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
KF128 2Pin, 5.0mm  300VDC, 10A, Bán theo con