Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

LED 1206

SL kho: 2700
LED 1206 Red
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Hết hàng
LED 1206 Blue
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
100 220 VNĐ
500 200 VNĐ
1000 180 VNĐ
3000 Liên hệ
LED Xanh Dương 1206,Size 3.2x1.6mm, Mặt Water-Clear, 2 - 2.2V, Bán theo con.
Hết hàng
LED 1206 Yellow
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
100 220 VNĐ
500 200 VNĐ
1000 180 VNĐ
3000 Liên hệ
LED Vàng 1206,Size 3.2x1.6mm, Mặt Water-Clear, 2 - 2.2V, Bán theo con.
Hết hàng
LED 1206 White
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
100 220 VNĐ
500 200 VNĐ
1000 180 VNĐ
3000 Liên hệ
LED Trắng 1206,Size 3.2x1.6mm, Mặt Water-Clear, 2 - 2.2V, Bán theo con.
SL kho: 2500
LED 1206 Green
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
100 220 VNĐ
500 200 VNĐ
1000 180 VNĐ
3000 Liên hệ
LED xanh 1206, Size 32x16mm, Bán theo con.