Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

LED 3mm

Hết hàng
Red & Red Right Angle PCB LED Indicator
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Red & Red Right Angle PCB LED Indicator
Hết hàng
Green & Green Right Angle PCB LED Indicator
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Green & Green Right Angle PCB LED Indicator
Hết hàng
Green & Red Right Angle PCB LED Indicator
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
553-0121F, Green & Red Right Angle PCB LED Indicator
Hết hàng
LED 3mm Green, Green Body
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 250 VNĐ
50 240 VNĐ
200 230 VNĐ
500 220 VNĐ
LED 3mm Green
SL kho: 700
LED 3mm  RG
LED 3mm  RG
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Hết hàng
LED 3mm White, White Body
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
50 240 VNĐ
100 230 VNĐ
500 220 VNĐ
1000 Liên hệ
 LED Trắng 3mm Thân Trắng Đục, 1.8~2.8VDC, Size: 3x29 mm, Bán theo con.
Hết hàng
LED 3mm Vàng White Body
SL Đơn giá
1
220 VNĐ
50 210 VNĐ
100 200 VNĐ
500 190 VNĐ
1000 Liên hệ
 LED Vàng 3mm Thân Trắng Đục, 1.8~2.8VDC, Size: 3x29 mm, Bán theo con.
Hết hàng
LED 3mm Blue White Body
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
50 240 VNĐ
100 230 VNĐ
500 220 VNĐ
1000 Liên hệ
 LED Xanh Dương 3mm Thân Trắng Đục, 1.8~2.8VDC, Size: 3x29 mm, Bán theo con.
Hết hàng
LED 3mm Green White Body
SL Đơn giá
1
220 VNĐ
50 210 VNĐ
100 200 VNĐ
500 190 VNĐ
1000 Liên hệ
 LED Xanh Lá 3mm Thân Trắng Đục, 1.8~2.8VDC, Size: 3x29 mm, Bán theo con.
Hết hàng
LED 3mm Red White Body
SL Đơn giá
1
220 VNĐ
50 210 VNĐ
100 200 VNĐ
500 190 VNĐ
1000 Liên hệ
LED Đỏ 3mm Thân Trắng Đục, 1.8~2.8VDC, Size: 3x29 mm, Bán theo con.
Hết hàng
LED Blue-Green 3mm Anode
SL Đơn giá
1
350 VNĐ
50 320 VNĐ
100 300 VNĐ
500 280 VNĐ
1000 Liên hệ
LED 3mm hai màu xanh dương-xanh lá, Dương chung, 1.8~2.8VDC, Bán theo con.
Hết hàng
LED Blue-Green 3mm Cathode
SL Đơn giá
1
350 VNĐ
50 320 VNĐ
100 300 VNĐ
500 280 VNĐ
1000 Liên hệ
LED 3mm hai màu xanh dương-xanh lá, Âm chung, 1.8~2.8VDC, Bán theo con.
Hết hàng
LED Yellow-Green 3mm Anode
SL Đơn giá
1
350 VNĐ
50 320 VNĐ
100 300 VNĐ
500 280 VNĐ
1000 Liên hệ
LED 3mm hai màu vàng-xanh lá, Dương chung, 1.8~2.8VDC, Bán theo con.
Hết hàng
LED Yellow-Green 3mm Cathode
SL Đơn giá
1
350 VNĐ
50 320 VNĐ
100 300 VNĐ
500 280 VNĐ
1000 Liên hệ
LED 3mm hai màu vàng-xanh lá, Âm chung, 1.8~2.8VDC, Bán theo con.
Hết hàng
LED Yellow-Red 3mm Cathode
SL Đơn giá
1
350 VNĐ
50 320 VNĐ
100 300 VNĐ
500 280 VNĐ
1000 Liên hệ
LED 3mm hai màu vàng-đỏ, Âm chung, 1.8~2.8VDC, Bán theo con.
Hết hàng
LED Yellow-Red 3mm Anode
SL Đơn giá
1
350 VNĐ
50 320 VNĐ
100 300 VNĐ
500 280 VNĐ
1000 Liên hệ
LED 3mm hai màu vàng-đỏ, Dương chung, 1.8~2.8VDC, Bán theo con.
Hết hàng
LED Blue-Red 3mm Anode
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
50 380 VNĐ
100 350 VNĐ
500 320 VNĐ
1000 Liên hệ
LED hai màu xanh dương-đỏ, Dương chung, 1.8~2.8VDC, Bán theo con
Hết hàng
LED Blue-Red 3mm Cathode
SL Đơn giá
1
380 VNĐ
100 350 VNĐ
500 320 VNĐ
1000 Liên hệ
LED hai màu xanh dương-đỏ, Cathode chung, 1.8~2.8VDC, Bán theo con
SL kho: 6200
LED 3mm Green
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
50 230 VNĐ
100 220 VNĐ
500 210 VNĐ
1000 Liên hệ
LED Đỏ 3mm, 1.8-2.2VDC, size: 3x27 mm, bề mặt water clear, Bán theo con.
SL kho: 4000
LED 3mm Red
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
50 230 VNĐ
100 220 VNĐ
500 210 VNĐ
1000 Liên hệ
LED Đỏ 3mm,  1.8-2.2VDC , size: 3x27 mm, bề mặt water clear, Bán theo con.