Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

LED 5mm

Hết hàng
Led 5mm blue
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Led 5mm blue
Hết hàng
Led 5mm siêu sáng
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Led 5mm bên ngoài màu trắng, màu ánh sáng xanh, chân dài
SL kho: 3500
LED 5mm White Siêu Sáng
SL Đơn giá
1
230 VNĐ
10 210 VNĐ
50 190 VNĐ
100 170 VNĐ
500 Liên hệ
LED 5mm White , LED Siêu Sáng, Size: 5x26mm Water Clear, Bán theo con.
SL kho: 4500
LED 5mm Blue Siêu Sáng
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
10 230 VNĐ
50 210 VNĐ
100 190 VNĐ
500 Liên hệ
LED 5mm Blue , LED Siêu Sáng, Size: 5x26mm Water Clear, Bán theo con.
SL kho: 5000
LED 5mm Yellow Siêu Sáng
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
10 230 VNĐ
20 210 VNĐ
50 190 VNĐ
100 Liên hệ
LED 5mm Yellow , LED Siêu Sáng, Size: 5x26mm Water Clear, Bán theo con.
Hết hàng
LED 5mm Orange Siêu Sáng
SL Đơn giá
1
280 VNĐ
20 270 VNĐ
50 260 VNĐ
100 250 VNĐ
500 Liên hệ
LED 5mm Orange Siêu Sáng, Size: 5x26mm Water Clear, Bán theo con.
Hết hàng
LED 5mm Red Siêu Sáng
SL Đơn giá
1
220 VNĐ
20 210 VNĐ
50 200 VNĐ
100 190 VNĐ
500 Liên hệ
LED 5mm Red Siêu Sáng, Size: 5x26mm Water Clear, Bán theo con.
Hết hàng
LED 5mm Green Siêu Sáng
SL Đơn giá
1
220 VNĐ
20 210 VNĐ
50 200 VNĐ
100 190 VNĐ
500 Liên hệ
LED 5mm Green Siêu Sáng, Size: 5x26mm Water Clear, Bán theo con.
Hết hàng
LED 5mm Green
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
50 230 VNĐ
100 220 VNĐ
500 210 VNĐ
1000 Liên hệ
LED Xanh 5mm, 2.0~3.0VDC, size: 5x27 mm, bề mặt water clear, Bán theo con.
Hết hàng
LED 5mm Yellow
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
50 230 VNĐ
100 220 VNĐ
500 210 VNĐ
1000 Liên hệ
LED Vàng 5mm, 2.0~3.0VDC, size 5x27 mm, bề mặt water clear, Bán theo con.
Hết hàng
LED 5mm Red
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
50 230 VNĐ
100 220 VNĐ
500 210 VNĐ
1000 Liên hệ
LED Đỏ 5mm, 2.0~3.0VDC, size: 5x27 mm, bề mặt water clear, Bán theo con.