Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

LED SMD

Hết hàng
Led 3528 Red & Yellow
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Led 3528 Red & Yellow
Hết hàng
Led 1615 RGB
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
led 1615 RGB
Hết hàng
LED 0805 purple ( màu tím)
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
LED 0805 purple
Hết hàng
Led siêu sáng 0805
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Led siêu sáng 0805
Hết hàng
LED RG 0603 SMD
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
LED RG 0603 SMD
Hết hàng
LED RG 1615 SMD
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
LED RG 1615 SMD
Hết hàng
Led RG 3528 SMD
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Led RG 3528 SMD
SL kho: 2700
LED 1206 Red
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Hết hàng
LED Đỏ-Xanh Lá 0805
SL Đơn giá
1
480 VNĐ
10 470 VNĐ
50 460 VNĐ
200 450 VNĐ
500 Liên hệ
Đỏ-xanh lá, size 1.6x1.5mm, mặt water-clear, 1.8~2.6VDC
SL kho: 5800
LED 0805 Green
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
100 180 VNĐ
500 160 VNĐ
1000 140 VNĐ
3000 Liên hệ
LED 0805 Xanh Lá , Size 2x1.2mm, Mặt Water-Clear, 2-2.2V, Bán theo con.
Hết hàng
LED 0603 RGB
SL Đơn giá
1
550 VNĐ
50 500 VNĐ
100 480 VNĐ
500 450 VNĐ
1000 Liên hệ
LED RGB,size 1.6x1.5mm, water-clear, 1.8~2.6VDC, Bán theo con.
Hết hàng
LED 0805 RGB
SL Đơn giá
1
700 VNĐ
50 650 VNĐ
100 600 VNĐ
500 550 VNĐ
1000 Liên hệ
LED RGB, size 2.0x1.25mm, mặt water-clear, 1.8~2.6VDC, Bán theo con.
Hết hàng
LED 0805 Green/Red
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
50 480 VNĐ
100 460 VNĐ
500 440 VNĐ
1000 Liên hệ
LED Xanh/Đỏ, size 2.0x1.25mm, mặt water-clear, 1.8~2.6VDC, Bán theo con.
Hết hàng
LED 1206 Blue
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
100 220 VNĐ
500 200 VNĐ
1000 180 VNĐ
3000 Liên hệ
LED Xanh Dương 1206,Size 3.2x1.6mm, Mặt Water-Clear, 2 - 2.2V, Bán theo con.
Hết hàng
LED 1206 Yellow
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
100 220 VNĐ
500 200 VNĐ
1000 180 VNĐ
3000 Liên hệ
LED Vàng 1206,Size 3.2x1.6mm, Mặt Water-Clear, 2 - 2.2V, Bán theo con.
Hết hàng
LED 1206 White
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
100 220 VNĐ
500 200 VNĐ
1000 180 VNĐ
3000 Liên hệ
LED Trắng 1206,Size 3.2x1.6mm, Mặt Water-Clear, 2 - 2.2V, Bán theo con.
Hết hàng
LED 0603 White
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
100 180 VNĐ
500 160 VNĐ
1000 140 VNĐ
3000 Liên hệ
LED White 0603,Size 1.6x0.8mm, Mặt Water-Clear, 2 - 2.2V, 3000pcs/1 Reel, Bán theocon.
SL kho: 4000
LED 0603 Blue
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
100 180 VNĐ
500 160 VNĐ
1000 140 VNĐ
3000 Liên hệ
LED Xanh Dương 0603,Size 1.6x0.8mm, Mặt Water-Clear, 2 - 2.2V, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
LED 0603 Green
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
100 180 VNĐ
500 160 VNĐ
1000 140 VNĐ
3000 Liên hệ
LED Xanh Lá 0603,Size 1.6x0.8mm, Mặt Water-Clear, 2 - 2.2V, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
SL kho: 12000
LED 0603 Red
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
100 180 VNĐ
500 160 VNĐ
1000 140 VNĐ
3000 Liên hệ
LED Đỏ 0603,Size 1.6x0.8mm, Mặt Water-Clear, 2 - 2.2V, Bán theo con