Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

LED7 0.28inch

SL kho: 10000
LED7 0.28 1bit Red Anode
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Hết hàng
LED7 0.28 4bit Red Cathode HSN2841A
SL Đơn giá
1
9.000 VNĐ
10 8.500 VNĐ
50 8.200 VNĐ
100 8.000 VNĐ
500 Liên hệ
LED 7 Thanh 0.28 inch 4 số Màu Đỏ Cathode Chung HSN2841A, Bán theo con.
Hết hàng
LED7 0.28 4bit Red Anode HSN2842S
SL Đơn giá
1
9.000 VNĐ
10 8.500 VNĐ
50 8.200 VNĐ
100 8.000 VNĐ
500 Liên hệ
LED 7 Thanh 0.28 inch 4 số Màu Đỏ Anode Chung HSN2842S, Bán theo con.
Hết hàng
LED7 0.28 3bit Red Anode HS320281K
SL Đơn giá
1
7.000 VNĐ
10 6.500 VNĐ
50 6.000 VNĐ
100 5.500 VNĐ
500 Liên hệ
LED 7 Thanh 0.28 inch 3 số Màu Đỏ Anode Chung HS320281K, Bán theo con
Hết hàng
LED7 0.28 2bit Red Anode HSN2822S
SL Đơn giá
1
5.000 VNĐ
10 4.500 VNĐ
50 4.200 VNĐ
100 4.000 VNĐ
500 Liên hệ
LED 7 Thanh 0.28 inch 2 số Màu Đỏ A Chung HSN2822S, Bán theo con
Hết hàng
LED7 0.28 2bit Red Cathode 2811CSR
SL Đơn giá
1
5.000 VNĐ
10 4.500 VNĐ
50 4.200 VNĐ
100 4.000 VNĐ
500 Liên hệ
LED 7 thanh 0.28 inch 2 số màu đỏ Cathode chung 2811CSR, Bán theo con.
Hết hàng
LED7 0.28 3bit Red Anode HS310281K
SL Đơn giá
1
7.000 VNĐ
10 6.500 VNĐ
50 6.000 VNĐ
100 5.500 VNĐ
500 Liên hệ
LED 7 thanh 0.28 inch 3 số màu đỏ A chung HS310281K, Bán theo con.