Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

LED7 0.36inch

Hết hàng
LED7 0.36 4bit Red Cathode
SL Đơn giá
1
8.000 VNĐ
10 7.500 VNĐ
50 7.000 VNĐ
100 6.500 VNĐ
500 Liên hệ
LED 7 thanh 0.36 inch, 4 số màu đỏ K chung, Bán theo con.
Hết hàng
LED7 0.36 4bit Red Anode
SL Đơn giá
1
8.000 VNĐ
10 7.500 VNĐ
50 7.000 VNĐ
100 6.500 VNĐ
500 Liên hệ
LED 7 thanh 0.36 inch, 4 số màu đỏ A chung, Bán theo con
Hết hàng
LED7 0.36 3bit Red Cathode
SL Đơn giá
1
7.000 VNĐ
10 6.500 VNĐ
50 6.000 VNĐ
100 5.500 VNĐ
500 Liên hệ
LED 7 thanh 0.36 inch, 3 số màu đỏ K chung, Bán theo con.
Hết hàng
LED7 0.36 3bit Red Anode
SL Đơn giá
1
7.000 VNĐ
10 6.500 VNĐ
50 6.000 VNĐ
100 5.500 VNĐ
500 Liên hệ
LED 7 thanh 0.36 inch, 3 số màu đỏ A chung
Hết hàng
LED7 0.36 2bit Red Cathode
SL Đơn giá
1
5.000 VNĐ
10 4.500 VNĐ
50 4.000 VNĐ
100 3.800 VNĐ
500 Liên hệ
LED 7 thanh 0.36 inch, 2 số màu đỏ K chung, Bán theo con.
Hết hàng
LED7 0.36 2bit Red Anode
SL Đơn giá
1
5.000 VNĐ
10 4.500 VNĐ
50 4.000 VNĐ
100 3.800 VNĐ
500 Liên hệ
LED 7 thanh 0.36 inch, 2 số màu đỏ A chung, Bán theo con.
Hết hàng
LED7 0.36 Red Cathode
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
10 3.500 VNĐ
50 3.200 VNĐ
100 3.000 VNĐ
500 Liên hệ
LED 7 thanh 0.36 inch 1 số màu đỏ K chung, Bán theo con.
SL kho: 1596
LED7 0.36 Red Anode HY-A3613SR
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
10 3.800 VNĐ
50 3.500 VNĐ
100 3.000 VNĐ
500 Liên hệ
Led 7 đoạn 0.36 inch A chung đỏ, HY-A3613SR, Bán theo con.