Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Linh Kiện Cơ Bản

Hết hàng
BZT52C16-7-F
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
BZT52C16-7-F
Hết hàng
BAV16W-7-F
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
BAV16W-7-F
Hết hàng
MDD3752 P-Mosfet 43A 40V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
MDD3752 P-Mosfet 43A 40V 
Hết hàng
L0603 10uH (Cuộn cảm 0603 10uH)
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
L0603 10uH ,Cuộn cảm 0603 10uH
Hết hàng
Công tắc gạt MSK-12C01 SMD
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Công tắc gạt MSK-12C01 SMD
Hết hàng
Relay JD2912-1H-12VDC 40A 14VDC Car Switch and Starter 4P
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Relay JD2912-1H-12VDC 40A 14VDC Car Switch and Starter 4P
Hết hàng
RA0603x4 5% 20R
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
RA0603x4 5% 20R 
Hết hàng
R0603 5% 7.5K
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
R0603 5% 7.5K
Hết hàng
Cuộn cảm 4.7uH SMD2525
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Cuộn cảm 4.7uH SMD2525
Hết hàng
SMAJ36A TVS 36V 400W SMB
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SMAJ36A TVS 36V 400W SMB
Hết hàng
Tụ tanta 220uF/10V SMD3525-B
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ tanta 220uF/10V SMD3525-B
Hết hàng
C1210 100uF/25V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
C1210 100uF/25V
Hết hàng
Tụ tanta 100uF/10V SMD3528-B
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ tanta 100uF/10V SMD3528-B
Hết hàng
Tụ nhôm 100uF/35V 8x6.2mm(Size E)
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ nhôm 100uF/35V 8x6.2mm(Size E)
Hết hàng
SMBJ36A TVS 36V 400W SMB
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SMBJ36A TVS 36V 400W SMB
Hết hàng
Cầu chì tự phục hồi 2.5A 72V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Cầu chì tự phục hồi 2.5A 72V
Hết hàng
Tụ tanta 220uF/10v 2917
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ tanta 220uF/10v 2917 
Hết hàng
MMSZ5231BT1G
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
MMSZ5231BT1G
Hết hàng
R1206 5% 4.7R
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
R1206 5% 4.7R
Hết hàng
C1206 330pF
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
C1206 330pF