Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Module

Hết hàng
	
SAA6579
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SAA6579/V1,112 SAA6579/V1,112
Hết hàng
Module EST527-minis
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Module EST527-minis
Hết hàng
Module nrf52840 có đế ipex
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Module nrf52840 có đế ipex
Hết hàng
ATMEGA328P NANO V3
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
ATMEGA328P NANO V3
Hết hàng
Module Chuyển Đổi Nguồn 2.8-5.5V DC Ra Nguồn Đối Xứng 12VDC 50mA
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Module Chuyển Đổi Nguồn 2.8-5.5V DC Ra Nguồn Đối Xứng 12VDC 50mA
Hết hàng
Rectifier Module Flatpack 2 48/3000 241119.100
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Rectifier Module Flatpack 2 48/3000 241119.100
Hết hàng
BGY835C,112
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
BGY835C,112
Hết hàng
Module Nguồn HiLink AC-DC 5V3W
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Module Nguồn HiLink AC-DC 5V3W
Hết hàng
MODULE RF YS-C20L
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
YS-C20L RF Data Transceiver
Hết hàng
Module hạ áp DC XL4015 5A
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Module hạ áp DC XL4015 5A
Hết hàng
Module nRF52840
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Module nRF52840
Hết hàng
Orange Pi Zero 512MB
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Orange Pi Zero 512MB
Hết hàng
Orange Pi Zero Expansion Board
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Mạch Mở Rộng Máy Tính Nhúng Mini Orange Pi Zero
SL kho: 1
Socket Module Wifi HLK-RM04
SL Đơn giá
1
90.000 VNĐ
10 89.000 VNĐ
50 88.000 VNĐ
200 87.000 VNĐ
500 Liên hệ
UART-WIFI module, serial WIFI, SCM WIFI, HLK-RM04; 5V
SL kho: 1
Module wifi UART HLK-RM04
SL Đơn giá
1
180.000 VNĐ
10 178.000 VNĐ
50 177.000 VNĐ
200 176.000 VNĐ
500 Liên hệ
Serial Uart Dual Ethernet WiFi Module, Vin 5V
Hết hàng
Module Bluetooth NRF52832 Loại 2
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
10 110.000 VNĐ
20 100.000 VNĐ
50 Liên hệ
Module Bluetooth NRF52832 Loại 2, Bán theo con.
Hết hàng
Module Bluetooth NRF52832 Model 1
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
10 110.000 VNĐ
20 100.000 VNĐ
50 Liên hệ
Module Bluetooth  NRF52832, 512K FLASH 64K RAM, Bán theo con
SL kho: 5
GPS U-BLOX NEO-7M-0-000
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 120.000 VNĐ
20 110.000 VNĐ
50 100.000 VNĐ
100 Liên hệ
Module GPS U-BLOX NEO-7M-0-000, Bán theo con.
SL kho: 2
HLK-PM01
SL Đơn giá
1
72.000 VNĐ
10 70.000 VNĐ
50 68.000 VNĐ
200 65.000 VNĐ
500 Liên hệ
HLK-PM01 Modụle chuyển đổi 220AC -> 5VDC-3W được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm smartcontrol, smarthome với ưu thế nhỏ gọn, ổn định và chống nhiễu tốt.
SL kho: 12
Module sạc pin TP4056
SL Đơn giá
1
30.000 VNĐ
10 28.000 VNĐ
50 26.000 VNĐ
200 25.000 VNĐ
500 Liên hệ
TP4056-Module  1A Current Lithium Battery Charging Board