Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

PIC

Hết hàng
PIC 18F4520-I/P
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
PIC 18F4520-I/P
Hết hàng
DSPIC- 33FJ128GP
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
MICROCHIP DSPIC- 33FJ128GP
Hết hàng
ATMEGA88PA-AU
SL Đơn giá
1
30.000 VNĐ
10 28.000 VNĐ
20 26.000 VNĐ
50 24.000 VNĐ
100 Liên hệ
ATMEGA88PA-AU, MCU 8BIT 8KB FLASH TQFP-32 , Bán theo con.
Hết hàng
PIC24FJ256GB106-I/PT
SL Đơn giá
1
110.000 VNĐ
10 105.000 VNĐ
20 100.000 VNĐ
50 95.000 VNĐ
100 Liên hệ
PIC24FJ256GB106-I/PT, MCU FLASH 256K TQFP-64, Bán theo con.
Hết hàng
PIC24FJ64GA004-I/PT
SL Đơn giá
1
60.000 VNĐ
10 58.000 VNĐ
20 55.000 VNĐ
50 52.000 VNĐ
100 Liên hệ
PIC24FJ64GA004-I/PT, MCU 16BIT 64KB FLASH TQFP-44, Bán theo con.
Hết hàng
PIC18F97J60-I/PF
SL Đơn giá
1
120 VNĐ
10 115.000 VNĐ
20 110.000 VNĐ
50 105.000 VNĐ
100 Liên hệ
PIC18F97J60-I/PF, MCU 8BIT 128KB FLASH TQFP-100, Bán theo con.
Hết hàng
PIC18F4620-I/P
SL Đơn giá
1
110.000 VNĐ
10 109.000 VNĐ
20 108.000 VNĐ
50 107.000 VNĐ
100 Liên hệ
PIC18F4620-I/P, MCU 8BIT 64KB FLASH DIP-40, Bán theo con.
Hết hàng
PIC18F2550-I/SO
SL Đơn giá
1
100.000 VNĐ
10 95.000 VNĐ
20 90.000 VNĐ
50 85.000 VNĐ
100 Liên hệ
PIC18F2550-I/SO, MCU 8BIT 32KB FLASH SOIC-28, Bán theo con.
Hết hàng
PIC18F2550-I/SP
SL Đơn giá
1
90.000 VNĐ
10 88.000 VNĐ
20 86.000 VNĐ
50 84.000 VNĐ
100 Liên hệ
PIC18F2550-I/SP, MCU 8BIT 32KB FLASH DIP-28, Bán theo con.
Hết hàng
PIC16F887-I/PT
SL Đơn giá
1
38.000 VNĐ
10 38.000 VNĐ
20 37.000 VNĐ
50 36.000 VNĐ
100 Liên hệ
PIC16F887-I/PT, MCU 8BIT 14KB FLASH TQFP-44, Bán theo con.
Hết hàng
PIC16F887-I/P
SL Đơn giá
1
40.000 VNĐ
10 39.000 VNĐ
20 38.000 VNĐ
50 37.000 VNĐ
100 Liên hệ
PIC16F887-I/P, MCU 8BIT 14KB FLASH DIP-40 , Bán theo con.
Hết hàng
PIC16F88-I/P
SL Đơn giá
1
45.000 VNĐ
10 44.000 VNĐ
20 43.000 VNĐ
50 42.000 VNĐ
100 Liên hệ
PIC16F88-I/P, MCU 8BIT 7KB FLASH DIP-18, Bán theo con.
Hết hàng
PIC16F877A-I/PT
SL Đơn giá
1
75.000 VNĐ
10 73.000 VNĐ
20 71.000 VNĐ
50 69.000 VNĐ
100 Liên hệ
PIC16F877A-I/PT, MCU 8BIT 14KB FLASH TQFP-44, Bán theo con.
Hết hàng
PIC16F877A-I/P
SL Đơn giá
1
75.000 VNĐ
10 73.000 VNĐ
20 70.000 VNĐ
50 65.000 VNĐ
100 Liên hệ
PIC16F877A-I/P,MCU 8BIT 14KB FLASH DIP-40, Bán theo con.
Hết hàng
PIC16F727-I/PT
SL Đơn giá
1
40.000 VNĐ
10 39.000 VNĐ
20 38.000 VNĐ
50 37.000 VNĐ
100 Liên hệ
PIC16F727-I/PT, MCU 8BIT 14KB FLASH TQFP-44 , Bán theo con.
Hết hàng
PIC16F684-I/P
SL Đơn giá
1
35.000 VNĐ
10 34.000 VNĐ
20 33.000 VNĐ
50 32.000 VNĐ
100 Liên hệ
PIC16F684-I/P, MCU 8BIT 3.5KB FLASH DIP-14, Bán theo con.
Hết hàng
PIC16F59-I/PT
SL Đơn giá
1
28.000 VNĐ
10 27.000 VNĐ
20 26.000 VNĐ
50 25.000 VNĐ
100 Liên hệ
PIC16F59-I/PT, MCU 8BIT 3KB FLASH TQFP-44, Bán theo con.
Hết hàng
PIC16F57-I/P
SL Đơn giá
1
18.000 VNĐ
10 17.000 VNĐ
20 16.000 VNĐ
50 15.000 VNĐ
100 Liên hệ
PIC16F57-I/P, MCU 8BIT 3KB FLASH DIP-28, Bán theo con.
Hết hàng
PIC16F54-I/P
SL Đơn giá
1
15.000 VNĐ
10 14.000 VNĐ
20 13.000 VNĐ
50 12.000 VNĐ
100 Liên hệ
PIC16F54-I/P, MCU 8BIT 768B FLASH DIP-18,Bán theo con.
Hết hàng
PIC16F1823-I/SL
SL Đơn giá
1
24.000 VNĐ
10 23.000 VNĐ
20 22.000 VNĐ
50 21.000 VNĐ
100 Liên hệ
PIC16F1823-I/SL,MCU 8BIT 3.5KB FLASH SOIC-14,Bán theo con.