Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Relay

Hết hàng
Relay JD2912-1H-12VDC 40A 14VDC Car Switch and Starter 4P
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Relay JD2912-1H-12VDC 40A 14VDC Car Switch and Starter 4P
Hết hàng
RELAY 5V 6 Pins HUIKE hK4100F-DC5V-SHG
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
RELAY 5V 6 Pins
Hết hàng
Relay 5V 10A 5 chân SRD-05VDC-SL-C
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SRD-05VDC-SL-C Relay 5V 10A 5 chân
Hết hàng
Relay 12V 8PIN ( Relay takamisawa 12V-8P)
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Relay 12V 8PIN ( Relay takamisawa 12V-8P)
Hết hàng
Relay 012-ZST(555) 30A 16VDC
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Relay 012-ZST(555) 30A 16VDC 
SL kho: 50
RY12W-K
SL Đơn giá
1
19.500 VNĐ
10 19.000 VNĐ
50 18.500 VNĐ
200 18.000 VNĐ
500 Liên hệ
Voltage: DC 12V, 0.5A 120VAC/1A 24VDC
SL kho: 10000
SRD-05VDC-SL-A
SL Đơn giá
1
5.000 VNĐ
10 4.900 VNĐ
50 4.800 VNĐ
200 4.700 VNĐ
500 Liên hệ
5VDC, Rated load: 10A 250VAC/28VDC
Hết hàng
SRS-05VDC-SL
SL Đơn giá
1
8.000 VNĐ
10 7.500 VNĐ
30 7.000 VNĐ
50 6.500 VNĐ
100 Liên hệ
Relay SRS-05VDC-SL 5V 3A 6 chân, Bán theo con.
Hết hàng
SRS-12VDC-SL
SL Đơn giá
1
7.000 VNĐ
10 6.800 VNĐ
30 6.500 VNĐ
50 6.000 VNĐ
100 Liên hệ
Relay SRS-12VDC-SL 12V 3A 6 chân, Bán theo con.
Hết hàng
SMIH-12VDC-SL-A
SL Đơn giá
1
15.000 VNĐ
10 15.500 VNĐ
30 15.000 VNĐ
50 14.500 VNĐ
100 Liên hệ
Relay 12V, 16A 250VAC 16A 30VDC, 6 chân, Bán theo con.
Hết hàng
SMIH-24VDC-SL-A
SL Đơn giá
1
15.000 VNĐ
10 14.500 VNĐ
30 14.000 VNĐ
50 13.500 VNĐ
100 Liên hệ
Relay 24V, 16A 250VAC 16A 30VDC, 6 chân, Bán theo con.
Hết hàng
SMIH-05VDC-SL-A
SL Đơn giá
1
15.000 VNĐ
10 14.500 VNĐ
30 14.000 VNĐ
50 13.500 VNĐ
100 Liên hệ
Relay 5V, 16A 250VAC 16A 30VDC, 6 chân, Bán theo con.
Hết hàng
HF49FD-005-1H11
SL Đơn giá
1
20.000 VNĐ
10 19.000 VNĐ
30 18.000 VNĐ
50 17.000 VNĐ
100 Liên hệ
Relay 5V, 5A 250VAC 5A 30VDC, 4 chân, Bán theo con.
Hết hàng
HK19F-DC24V-SHG
SL Đơn giá
1
10.000 VNĐ
10 9.500 VNĐ
30 9.000 VNĐ
50 8.500 VNĐ
100 Liên hệ
Relay 24V, 1A 250VAC 2A 30VDC, 8 chân, Bán theo con.
Hết hàng

HK19F-DC5V-SHG
SL Đơn giá
1
10.000 VNĐ
10 9.500 VNĐ
30 9.000 VNĐ
50 8.500 VNĐ
100 Liên hệ
Relay 3V, 1A 250VAC 2A 30VDC, 8 chân, Bán theo con
Hết hàng
HK19F-DC3V-SHG
SL Đơn giá
1
12.000 VNĐ
10 11.000 VNĐ
30 10.500 VNĐ
50 10.000 VNĐ
100 Liên hệ
Relay 3V, 1A 250VAC 2A 30VDC, 8 chân, Bán theo con
SL kho: 49
HK19F-DC-12V-SHG
SL Đơn giá
1
10.000 VNĐ
10 9.500 VNĐ
30 9.000 VNĐ
50 8.500 VNĐ
100 Liên hệ
Relay HK19F-DC-12V-SHG, 1A 250VAC 2A 30VDC, 8 chân, Bán theo con.
Hết hàng
HF49FD/024-1H12T
SL Đơn giá
1
11.000 VNĐ
10 10.000 VNĐ
50 9.000 VNĐ
100 8.500 VNĐ
500 Liên hệ
RELAY 24V, 24VDC; 5A/250VAC; 5A/30VD, Bán theo con.
Hết hàng
SRD-24VDC-SL-C
SL Đơn giá
1
6.000 VNĐ
50 5.500 VNĐ
100 5.000 VNĐ
500 Liên hệ
Relay 24V, 10A 250VAC 10A 30VDC, 5 chân, Bán theo con.
SL kho: 700
SRD-12VDC-SL-C
SL Đơn giá
1
6.000 VNĐ
50 5.500 VNĐ
100 5.000 VNĐ
500 Liên hệ
Relay 12V, 10A 250VAC 10A 30VDC, 5 chân, Bán theo con.