Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

SMD 2520 Crystals

Hết hàng
Crystal 2520 40mhz
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Crystal 2520 40MHZ
Hết hàng
Thạch anh FA 128
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Thạch anh FA 128
Hết hàng
Thạch Anh 30MHz SMD 2520
SL Đơn giá
1
9.500 VNĐ
10 9.300 VNĐ
20 9.000 VNĐ
50 8.800 VNĐ
100 Liên hệ
Thạch anh 30Mhz, 4Pins, SMD 2.5x2.0mm, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 27MHz SMD 2520
SL Đơn giá
1
9.500 VNĐ
10 9.300 VNĐ
20 9.000 VNĐ
50 8.800 VNĐ
100 Liên hệ
Thạch anh 27Mhz, 4Pins, SMD 2.5x2.0mm, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 26MHz SMD 2520
SL Đơn giá
1
9.500 VNĐ
10 9.300 VNĐ
20 9.000 VNĐ
50 8.800 VNĐ
100 Liên hệ
Thạch anh 26Mhz, 4Pins, SMD 2.5x2.0mm, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 25MHz SMD 2520
SL Đơn giá
1
9.500 VNĐ
10 9.300 VNĐ
50 9.000 VNĐ
100 8.800 VNĐ
500 Liên hệ
Thạch anh 25Mhz, 4Pins, SMD 2.5x2.0mm, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 24MHz SMD 2520
SL Đơn giá
1
9.500 VNĐ
10 9.300 VNĐ
50 9.000 VNĐ
100 8.800 VNĐ
500 Liên hệ
Thạch anh 24Mhz, 4Pins, SMD 2.5x2.0mm, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 20MHz SMD 2520
SL Đơn giá
1
9.500 VNĐ
10 9.300 VNĐ
20 9.000 VNĐ
50 8.800 VNĐ
100 Liên hệ
Thạch anh 20Mhz, 4Pins, SMD 2.5x2.0mm, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 13MHz SMD 2520
SL Đơn giá
1
9.500 VNĐ
10 9.300 VNĐ
50 9.000 VNĐ
100 8.800 VNĐ
500 Liên hệ
Thạch anh 13Mhz, 4Pins, SMD 2.5x2.0mm, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 16MHz SMD 2520
SL Đơn giá
1
9.500 VNĐ
10 9.300 VNĐ
20 9.000 VNĐ
50 8.800 VNĐ
100 Liên hệ
Thạch anh 16Mhz, 4Pins, SMD 2.5x2.0mm, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.