Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

SMD 5032 Crystals

Hết hàng
Thạch anh TCXO-48.000MHz-4_V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Thạch anh TCXO-48.000MHz-4_V
Hết hàng
Thạch Anh 4MHz 5032 2Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 3.600 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 4Mhz, 2Pins, SMD 5.0x3.2mm,Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 8MHz 5032 2Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 3.600 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 8Mhz, 2Pins, SMD 5.0x3.2mm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 10MHz 5032 2Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 3.600 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 10Mhz, 2Pins, SMD 5.0x3.2mm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 16MHz 5032 2Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 3.600 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 16Mhz, 2Pins, SMD 5.0x3.2mm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 20MHz 5032 2Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 3.600 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 20Mhz, 2Pins, SMD 5.0x3.2mm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 24MHz 5032 2Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 3.600 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 24Mhz, 2Pins, SMD 5.0x3.2mm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 25MHz 5032 2Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 3.600 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 25Mhz, 2Pins, SMD 5.0x3.2mm, Bán theo con
Hết hàng
Thạch Anh 27MHz 5032 2Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 3.600 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 27Mhz, 2Pins, SMD 5.0x3.2mm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 30MHz 5032 2Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 3.600 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 30Mhz, 2Pins, SMD 5.0x3.2mm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 32MHz 5032 2Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 3.600 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 32Mhz, 2Pins, SMD 5.0x3.2mm, Bán theo con