Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Hướng dẫn đặt Stencil

Hướng dẫn đặt gia công SMT Stencil lazer (Khuôn in thiếc, Mặt nạ hàn SMT)

Từ các files xác nhận sản xuất mạch in từ nhà sx mạch in gửi lại ta lọc ra các file dùng để làm lưới in cho SMT: Top paste (*.STP) và Bottom paste (*.SBP)  (là trường hợp linh kiện được thiết kế cả hai mặt Top và Bottom ). Không gửi tất cả các file trong gerber files xác nhận sản xuất của nhà sx mạch in: vì trong những file này chứa toàn bộ các lớp của mạch in.

Kiểm tra tất cả các thông tin cần thiết trong các files đặt lưới in trước khi gửi đến nhà sản xuất lưới in (stencil), Kiểm tra tất cả các điểm marks bao gồm các điểm marks định vị panel bên ngoài rìa và các điểm marks bên trong board mạch đã xuất hiên đầy đủ?

Xác định lại các thông số cho Panel stencil

  • Stencil for TOP LAYER OF PCB:
  • Stainless Steel/ Laser cutting.
  • Total stencil size with frame: 29inchx29inch/ Aluminum Frame: 30mmx40mm
  • Foil Thickness: 0.08mm
  • Fiducial marks : 12 Fiducial marks 0.5mm and
  • 4 Fiducial marks 2.0mm – ¼ etched on both sides and the mark should be black
  • Image direction & location, Stencil Name location: Attached file
  • Name of Stencil: MR-STCL-TOP-K

+  Gửi file mô tả và hình ảnh panel cần thiết cho nhà sản xuất lưới in.