Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Standard Rectifiers

Hết hàng
Diode 1N5408
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
1N5408 
Hết hàng
Diode FR106
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Hết hàng
ES1J DO214 Diode 1A 600V SMA (ES1J)
ES1J DO214 Diode 1A 600V SMA
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
ES1J DO214 Diode 1A 600V SMA
SL kho: 3000
1N4007-T7
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
50 230 VNĐ
100 210 VNĐ
500 190 VNĐ
1000 Liên hệ
1N4007, T7, Diode chỉnh lưu 1A 1000V SOD-123, Bán theo con
Hết hàng
1N4007
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
50 160 VNĐ
100 140 VNĐ
500 130 VNĐ
1000 Liên hệ
1N4007, DIODE GP 1A 1000V DO-204AL, Bán theo con.
Hết hàng
STTH1R06A
SL Đơn giá
1
800 VNĐ
50 750 VNĐ
100 700 VNĐ
500 650 VNĐ
1000 Liên hệ
STTH1R06A Diode Standard  600V 1A Surface Mount SMA, Bán theo con.
Hết hàng
1N4007-S2M SMB
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
50 500 VNĐ
100 450 VNĐ
500 400 VNĐ
2000 Liên hệ
1N4007-S2M , Diode Rectifier 2A 1000V SMB DO-214AA, Bán theo con.
Hết hàng
1N4004-M4
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
100 180 VNĐ
500 160 VNĐ
2000 Liên hệ
1N4004,1A 400V Rectifier Diodes, 2000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 1000
BAV70 A4 0.2A 70V SOT23
SL Đơn giá
1
450 VNĐ
100 400 VNĐ
500 300 VNĐ
500 Liên hệ
Diode BAV70 , Power, Switching 70V 350mW  SOT23-3 , 3000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
BAV99 A7W 0.2A 70V SOT23-3
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 350 VNĐ
500 300 VNĐ
2000 Liên hệ
Diode BAV99 A7W 0.2A 70V SOT23-3 , 3000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
1N5408 S3M SMB
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 350 VNĐ
500 300 VNĐ
2000 Liên hệ
Diode  S3M 1N5408 3A 1000V SMB, 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.
SL kho: 2000
1N4007-M7
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
100 160 VNĐ
500 120 VNĐ
2000 Liên hệ
Diode Rectifier M7 ,1A 1000V SMA DO-214AC, 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.