Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Switching Diodes

Hết hàng
BAV16W-7-F
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
BAV16W-7-F
Hết hàng
1N4148W-TP
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
1N4148W-TP
Hết hàng
Diode switching 1N4148 SOD-123
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Diode 1N4148
Hết hàng
1N4148WT SOD-523
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
50 280 VNĐ
100 260 VNĐ
500 240 VNĐ
1000 Liên hệ
Diode Small Signal Switching 75V 2-Pin SOD-523 , Bán theo con.
Hết hàng
1N4148-T4 SOD-123/1206
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 170 VNĐ
500 160 VNĐ
2000 Liên hệ
Diode 1N4148- T4 SOD-123 300mA 100V, 3000 pcs/1 reel, Bán theo con.
SL kho: 12500
1N4148 SOD80 450mA 100V (LL34 1N4148 SMD)
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 170 VNĐ
500 160 VNĐ
2000 Liên hệ
Diode 1N4148 SOD80 450mA 100V, 2500 pcs/1 reel, Bán theo con.